Ви є тут

Головна
 1. Гура Н.П. Шляхами крові (за твором Г. Гауптмана „Тетралогія про Атридів”) / Н.П. Гура // Питання літературознавства: науковий збірник. – Чернівці: Рута, 2005. – Вип. 13 (70). –– С. 104 – 109.
 2. Гура Н.П. Міф про Іфігенію в грецькій літературі / Н.П. Гура  // Література в контексті культури: збірник наук. праць. – Вип. 16. – Т. І. – Д.: Вид-во ДНУ, 2006. – С. 64 – 71.
 3. Гура Н.П. Міф про Іфігенію на межі століть (на матеріалі драматичної сцени Лесі Українки) / Н.П. Гура // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. – С. 48 – 52.
 4. Гура Н.П. Керована любов’ю (за трагедією Евріпіда „Іфігенія в Авліді”) / Н.П. Гура // Мова і культура: науковий журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип 9. – Т. Х (98). Художня література в контексті культури. – С. 56 – 61.
 5. Гура Н.П. Рецепція античного міфу в літературі ХХ століття (на матеріалі літератури Німеччини) / Н.П. Гура// Мова і культура: науковий журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип 10. – Т. Х (110). Художня література в контексті культури. – С. 177 – 181.
 6. Гура Н.П. Архетипічна основа міфу про Іфігенію / Н.П. Гура // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – С.68-71.
 7. Гура Н.П. Архетипна основа міфу про Іфігенію/ Н.П. Гура // Актуальні проблеми філології та американські студії: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції.- К.: вид-во Європ. ун-ту, 2008. – С. 12 -13.
 8. Гура Н.П. Міф про Іфігенію в інтер’єрі класицизму / Н.П. Гура // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип 10. – Т. Х (110). Художня література в контексті культури. – С. 177 – 181.
 9. Гура Н.П. Рецепція античності в німецькій літературі XX століття та її вплив на інтерпретацію міфологеми Іфігенії / Н.П. Гура // Вісник Маріупольского державного університету. – Серія: Філологія. – Маріуполь: ПринтСервис, 2010. – Вип. 2 (4). – С. 25-32.
 10. Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольніх робіт з дисципліни "Практичний курс німецької мови" для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання / Н.П. Гура. -  Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – 50 с.
 11. Гура Н.П. Особливості анотаційного перекладу (на матеріалі німецької мови) / Н.П. Гура // Тиждень науки - 2011: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011 – С. 356-357.
 12. Гура Н.П. Інтерпретація й трансформація міфу: міфопоетичний аспект / Н.П. Гура // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – № 2. – С. 21 – 26.
 13. Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Практичний курс німецької мови" для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання / Н.П. Гура. -  Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 34 с.
 14. Гура Н.П. Емотивні елементи в англійських науково-технічних текстах та особливості їхнього перекладу / Н.П. Гура // Тиждень науки - 2012: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 – С. 169-170.
 15. Гура Н. П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни "Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька)" для студентів 3 – 5 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання / Н. П. Гура. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 46 с.
 16. Гура Н.П. Прагматичний аспект перекладу метафоричних термінів науково-технічної літератури/ Н.П. Гура // Тиждень науки - 2013: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю.М.Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – С. 176-177.
 17. Гура Н.П., Бойко О.К. Жанрова своєрідність циклу романів про професора ЛенґдонаДена Брауна / Н.П. Гура, О.К. Бойко // Вісник Маріупольського державного університету.  Серія: Філологія. – Маріуполь : МДУ, 2014. –Вип. 10. –С. 21 – 26.
 18. Гура Н.П. Морально-психологічні аспекти інтерпретації образу ахейської царівни в драмі І. Лангнер "Іфігенія повертається"/ Н.П. Гура //  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – Одеса : МГУ, 2014. – Вип. 8. –  Т. 2. – С. 106 – 109. 
 19. Гура Н.П. Опери К.В. Глюка в контексті інтерпретації міфу про Іфігенію в європейській літературі / Н.П. Гура // Сучасні літературознавчі студії. Зб. Наукових праць. У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко.– К., 2014. – Вип. 11. – С. 218 – 228.
 20. Гура Н.П. Структурно-типологічні особливості запозичень  німецької комп’ютерної терміносистеми / Н.П. Гура // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – № 64. – С. 146 – 150.
 21. Гура Н.П. Архетипна основа та ритуальні паралелі міфу про Іфігенію/ Н.П. Гура // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. –  № 1. – С. 27 – 36.
 22. Волошук В.І., Гура Н.П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої іноземної мови (німецька)" для студентів 4 курсу спеціальності „Переклад” всіх форм навчання/ В.І. Волошук, Н.П. Гура. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 - 42с.
 23. Гура Н.П. Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання / Н.П. Гура. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015 - 90с.
 24. Волошук В.І., Гура Н.П. Практичний курс перекладу технічної літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності «Переклад». – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
 25. Гура Н.П. Гауптманівська інтерпретація міфу про Іфігенію: між Аполлоном та Діонісом / Н.П. Гура // Вісник Запорізького національногоуніверситету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. –  № 2. – С. 36 – 40.
 26. Гура Н.П.  Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання / Уклад.: Гура Н.П. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. - 74 с.