Ви є тут

Головна
 1. Кузнєцова І.В. Творчість Т.Г.Шевченка в літературно-педагогічній діяльності Х.Д.Алчевської // Збірка наукових праць  ІІІ Регіональної наукової конференції “Етнокультурні процеси на півдні України в ХІХ –ХХ ст.”. – Запоріжжя, 2000. – С. 120-123.
 2. Кузнецова И.В. Иван Франко и Х.Д.Алчевская // Наукові записки  Харківського державного педагогічного університету ім.Г.С.Сковороди. – Вип.1 (28) – Харків, 2001. – С.100-104.
 3. Кузнецова И.В.  Х.Д.Алчевская и украинская культура // Вісник Сумського державного університету. – Cер. “ Філологічні науки. – Суми, 2001. ? №8(29). – С. 48-56.
 4. Кузнецова И.В.  Х.Д.Алчевская-мемуарист // Вісник Сумського державного університету/ – Cер. “ Філологічні науки. – №3(36). ? Суми, 2002. ? С.143-147.
 5. Кузнецова И.В. Жанровые особенности мемуаров  Х.Д.Алчевской “Передуманное и пережитое” // Наукові записки  Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди. – Вип.2 (34)  ? Сер. “Літературознавство”.  ?  Харків, 2003. – С. 78-81.
 6. Кузнецова И.В. К вопросу о полемике между Алчевской и Гринченко// Збірка наукових праць  V Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”. – Запоріжжя, 2003. – С. 195-198.
 7. Кузнецова И.В. Некрологи Х.Д.Алчевской // Збірка наукових праць  VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України”. – Запоріжжя, 2005. – С. 245-248.
 8. Кузнецова И.В. Х.Д.Алчевская как мастер очерка // Сборник научных работ VII Международной  научной конференции “Славянские литературы в контексте мировой”. – Минск, 2006. – С.56-62 .
 9. Кузнецова И.В. Литературная деятельность Х.Д.Алчевской в откликах современников // Одиннадцатые международные чтения молодых ученых памяти Л.Я.Лившица. – Харьков: Харьковский национальный педагогический университет им. Г.С.Сковороды, 2006. – С. 36.
 10. Кузнєцова І.В. Аналіз фразеологічних одиниць семантичного поля частин тіла EYE і TONGUE у англійській мові" / І.В. Кузнєцова // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. Випуск 2 (4). – Маріуполь 2010. – С. 134-139,
 11. Кузнєцова І.В. Семантичні процеси формування термінологічних систем»  / І.В. Кузнєцова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. - № 42. – С. 107-112.
 12. Кузнєцова І.В. Особливості формування економічної термінології за допомогою семантичної деривації» / І.В. Кузнєцова // Наукові записки Серія «Філологічна» Випуск 14. Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість. Острог, 2010. – С.375-381.
 13. Кузнєцова І.В. Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів при перекладі на українську мову/ І.В. Кузнєцова // " Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - № 47. – С. 82-86.
 14. Кузнєцова І.В. Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів» / І.В. Кузнєцова // Новітня філологія . - № 40. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2011. – С. 35-46.
 15. Кузнєцова І.В. Особливості утворення англійських сільськогосподарських термінів» / І.В. Кузнєцова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. - № 51. – С.103-107.
 16. Кузнєцова І.В.  «Метафора та метонімія як механізми творення та розвитку англійської військової термінології» / І.В. Кузнєцова //  Вісник Запорізького національного університету, Серія “Філогічні науки”.–Запоріжжя, 2013, № 4. – С. 88-91.
 17. Жанровые особенности мемуаров Х.Д. Алчевской “Литература и жизнь” Сборник трудов к 90-летию со дня рождения и 60-летию научно-педагогической деяльности доктора филологических наук, профессора М.Ф. Гетманца – Х.: ХНТУ им. Г.С. Сковороді, 2013. – С. 188-196.
 18. Кузнєцова І.В. Структурні особливості утворення англійських термінів ландшафтного дизайну / І.В. Кузнєцова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». -  Острог, 2015 (у друці).
 19. Кузнєцова І.В. Особливості перекладу англійської термінології ландшафтного дизайну / І.В. Кузнєцова // Збірник наукових праць "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика”. - Київ. Видавництво Національного  авіаційного університету, 2016 (у друці)
 20. Кузнєцова І.В. Семантична трансформація англійських термінів ландшафтного дизайну/ І.В. Кузнєцова //  «Наукові записки» Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. Серія Філологічні науки. - Херсон : ХНТУ, 2016 (у друці)
 21. Кузнєцова І.В. Семантичні процеси та тематичні групи у англійській термінології ландшафтного дизайну / І.В. Кузнєцова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». -  Острог, 2016 (у друці).