Ви є тут

Головна

Прізвище: Лисиця

Ім'я: Олена

По батькові: Володимирівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного матеріалознавства ,

Участь у роботі рад і державних структур: 

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): -

Освіта: вища
 • ЗДТУ, 1994, «Матеріалознавство в машинобудуванні», інженер-механік
Дисертації: 

Наукові інтереси:

 • Конструкційні цементовні сталі

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Лазечний І.М., Іващенко (Лисиця) О.В. Удосконалення технології ХТО теплостійких цементовних сталей схильних до вторинного твердіння // Зб.матеріалів ІХ міжнародної науково-технічної конференції "Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів". - Запоріжжя: ЗНТУ - 2003. - с.152-153
 • Лунёв В.В., Улитенко А.М., Иващенко (Лисица) Е.В.  Условия образования нитридов в конструкционной стали //  Оборудование и инструмент. - 2008. - №2 (99). - с. 98-100
 • Лазечний І.М., Лисиця О.В. Особливості перетворення аустеніту в цементовній сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4) // зб.матеріалів ХІІ міжнародної науково-технічної конференції "Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки  для підвищення надійності та довговічності виробів". - Запоріжжя: ЗНТУ - 2010 

Всього наукових праць: понад 10 публікацій, навчальних посібників – 2

 • Методи локальної поверхневої обробки та методи відновлення. Практикум : навчальний посібник / В. Л. Грешта, Ю. І. Кононенко, І. М. Лазечний, О. В. Лисиця, Г. Г. Трикоз. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 115 с. ISBN 978-617-529-122-1 
 • Кольорові метали і сплави: Навчальний посібник / В. Л. Грешта, О. В. Климов, О. В. Лисиця, Л. П. Степанова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 336 с. ISBN 978-617-529-123-8
 • Лазечний І.М. Особливості перетворення аустеніту в цементованій сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4)  / І.М. Лазечний, О.В. Лисиця // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.110-112  
 • Лазечний І.М. Перетворення аустеніту в це-ментованій сталі 13Х3НВМ2Ф / І.М. Лазечний, О.В. Лисиця, В.Г. Міщенко, В.Л. Сніжной, Г.В. Сніжной // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№2-С.47-52 
 • Лазечний І.М. До питання вибору режиму ХТО деталей із цементовної сталі 13Х3НВМ2Ф (ВКС4) / І.М. Лазечний, О.В. Лисиця, О.С. Афанас’єва // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.80-82 
Участь у конференціях:
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2015
 • Міжнародна науково-технічна конференця «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2014
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 13-16 квітня 2013
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2010

Рік початку діяльності в університеті: 1995

Мови спілкування: російська, українська - вільно, англійська - зі словником

Підвищення кваліфікації : 29.10.2018 - 29.11.2018 кафедра прикладної фізики та наноматеріалів Запорізькиго національного університету. 

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 154, 152
тел.: +380(61)769-82-82
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua