Ви є тут

Головна

Прізвище: Важнича

Ім'я: Анна

По батькові: Степанівна

 

Посада: старший лаборант кафедри

 

Важнича Анна Степанівна – 13.12.1988 р.н. навчалася в Запорізькому Національному Університеті  на факультеті іноземної філології, кафедрі англійської філології, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури (2011 р.). Професійні права: Викладацька, науково-дослідна та адміністративна робота в вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації; асистент, науковий співробітник, методист.

Старший лаборант: Важнича Анна Степанівна (аудиторії 246 – навчальна лабораторія, та 236а – аудиторія кафедри)  відповідальна за пожежну безпеку та охорону праці на виробництві та ведення діловодства на кафедрі, секретар кафедри, є представником кафедри на засіданні трудового колективу, ведення документації по кафедрі (накази, розпорядження, доручення та ін.). У 2009 році була прийнята на посаду старшого лаборанта, а за сумлінну працю та активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри та організації навчального процесу у 2010 році була переведена на посаду завідувача лабораторії.

Старший лаборант: Важнича Анна Степанівна веде наукову діяльність, а саме: обробку методичних вказівок до друку, та у зв’язку з відкриттям «Магістратури» планує на початку 2016-2017 р. написання «Методичних вказівок до написання та оформлення магістерських робіт»; розробила відео-презентацію кафедри та буклети-листівки про спеціальність на день відкритих дверей; бере активну участь у профорієнтаційній роботі кафедри та організації навчального процесу – пошук нової цікавої інформації іноземною мовою на пари Практичного курсу з основної іноземної мови, удосконалення навчального процесу. В аудиторії 246 – проходять заняття з наступних дисциплін: Практичний курс основної іноземної мови, Практика перекладу з основної іноземної мови, Друга мова, Латинська мова. Аудиторія 236а – кафедра Теорії та практики перекладу – проходять консультації викладачів кафедри.

Виконує посадові обов’язки, такі як: відповідає за забезпечення нормального функціонування навчального процесу; забезпечує чітке виконання викладачами навчального плану; своєчасно забезпечує навчальний процес необхідним обладнанням, навчальною, науковою та довідковою літературою, наочними приладами; виконує функції помічника завідувача кафедри з матеріально-технічного забезпечення кафедри для навчального процесу; слідкує за економними витратами електроенергії, роботи обладнання; опрацьовує та своєчасно подає у відділ постачання річні та разові замовлення на обладнання: меблі, прилади; розробляє необхідні заходи щодо виконання діючих правил та інструкцій з техніки безпеки, виробничої санітарії, правил пожежної безпеки; несе безпосередньо відповідальність за безпеку робочих місць; проводить первинний інструктаж на робочому місці, повторний, позаплановий інструктаж з правил техніки безпеки, перевірку знань з оформленням в журналі.

За час роботи зав. лабораторії Важнича Анна Степанівна зарекомендувала себе як ініціативний, відповідальний і надійний фахівець, здатний виконувати доручені завдання у встановлені терміни. Довела, що здатна приймати рішення у важких ситуаціях і нести відповідальність за результат своєї діяльності. В скрутних ситуаціях завжди націлена на знаходження компромісних рішень. Доброзичлива і комунікабельна,  користується повагою і великою симпатією в колективі. Багато хто відзначає її чуйність і відкритість до людей.