Ви є тут

Головна

2018 рік

  1. Чередниченко Н.О. Вплив зміни ЄСВ на малий бізнес в Україні / Н.О.Чередниченко, К.К.Божко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя:Статус, 2018 - C. 18-23.

2015 рік

  1. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.

2012 рік 

  1. Чередниченко, Н.О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 218-221.