Ви є тут

Головна
2018 рік
  1. Бабенко-Левада В. Г. Проблеми та напрямки розвитку стахування автотранспортних засобів в Україні / В. Г. Бабенко-Левада, А. В. Удовіченко // Ефективна економіка. - 2018. - № 10. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. Бабенко-Левада В. Г. Аналіз фінансового стану страхової компанії (на прикладі прат «СК «ЮНІВЕС/ В. Г. Бабенко-Левада, К. О. Шлендер // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, №3 (39) 2018. – C. 112-117.
  3. Бабенко-Левада В.Г.Проблеми оподаткування страхувальників в контексті податкового кодексу України /В.Г.Бабенко-Левада, А. К. Жукова // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/ за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун.-т –Запоріжжя: Статус, 2018. – 200с.
  4. Бабенко-Левада В.Г. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності /В.Г.Бабенко-Левада, О. К. Пилипенко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/ за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун.-т –Запоріжжя: Статус, 2018. – 200с.
2017 рік
  1. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  2. Бабенко-Левада В.Г. Формування доходів і витрат на прикладі страхової компанії НАСК «Оранта» /В.Г. Бабенко-Левада, А.В.Бакурова // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М-во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 264 с. : іл., табл. – (Наукова книга)
2015 рік
  1. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
2014 рік 
  1. Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua