Ви є тут

Головна
2019 рік
 
 1. Sharova S. V. Theoretical approaches to determining regions in the international economy/ S. V. Sharova/ Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol./Higher School of Social and Economic.– Przeworsk:WSSG, 2019. – Vol. 2. – P. 63-72.
 2. Шарова С.В. Аналіз основних підходів до зниження ризику підприємницької діяльності / С.В.Шарова, М.М.Момот //Економічний Вісник ЗНТУ», Запоріжжя,НУ «Запорізька політехніка», 2019, С. 48-57.
 
2018 рік
 1. Шарова С. В Аналіз сучасного стану, проблем та перспектив функціонування ринку страхування послуг, пов’язаних з туристичною діяльністю в Україні / С. В. Шарова, Г. О. Кузьменко // Ефективна економіка, № 11, 2018.
2017 рік
 1. Шарова С. В. Основні проблеми будівельного ринку в Україні та шляхи їх подолання / С. В. Шарова, В. Виноградчий // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т.- Запоріжжя : СТАТУС, 2017. - С. 229-238
 2. Шарова С.В. Доцільність використання банківських гарантій у розрахунках по зовнішньоторговельних контрактах /С.В.Шарова, Г.О.Кузьменко//Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 3. Шарова С. В. Проблеми та шляхи удосконалення управління кредитним портфелем комерційних банків / С. В.Шарова, В. В. Сокур // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин : монографія / за ред. С. В. Шарова; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 212 с.:іл.,табл..- (наукова книга)
 4. Шарова С. В. Проблеми ринку корпоративних цінних паперів як ефективного інструменту залучення фінансових ресурсів / С. В.Шарова // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету, №2 - 2017. C. 46-52.
 5. Шарова С. В. Специфіка роботи залізничного транспорту та її вплив на фінансовий стан підприємства / К. М. Лайкова,С. В. Шарова // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 264с.: іл.., табл.
2016 рік
 1. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2016. - № 1.
2015 рік 
 1. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 2. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 3. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 4. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 5. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 6. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В,Шарова, Д. О. Рудьковський // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" № 12, 2015.
 7. Шарова С. В. Фінансово-правові аспекти впливу розвитку ринку нерухомості на національну економіку / С. В. Шарова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів : монографія / за ред.. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко ; М-во освіти і науки України, Запор.нац.техн.ун-т, Нац.гірн.ун-т.-Д.: НГУ, 2015 - C. 359-372.
2014 рік 
 1. Шарова С. В. Теорія і практика розвитку ринку нерухомості регіону: монографія / С. В.Шарова, П. В. Гудзь / ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд, 2014. – 246 c. : іл., табл.
 2. Шарова С. В. Методичні засади формування комплексної системи оподаткування нерухомості / С. В.Шарова // Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи : колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М.Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест- Трейд, 2014.- 432 с.
2011 рік 
 1. Шарова С. В., Гудзь П. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла / Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва: ПВНЗ «УЕП», 2011. - № 4. - С. 104-109.

2010рік 

 1. Шарова С. В. Маркетингові дослідження регіонального управління нерухомістю / С. В. Шарова / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». - 2010. - № 8. - С. 209-215.
 2. Шарова С. В. Комерційна нерухомість: проблеми і перспективи розвитку / С. В. Шарова. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності, 2010 р.

2009 рік 

 1. Шарова С. В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону / С. В. Шарова / Економічний простір: Науковий журнал. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - № 23/1. - С. 223-229.