Ви є тут

Головна
2023 рік
2021 рік
2020 рік
  1. Koval O. Energy Crisis and Electricity Reform of Ukraine -First Results / O. Koval, S.Shevchenko, D. Danylchenko et al./ 2020 IEEE KhPI Week on Advanced Technology, KhPI Week 2020 - Conference Proceedings. 2020. p.526-529
2018 рік
  1. Коваль О.А. Удосконалення управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в умовах кризи / О.А.Коваль, В. Ю. Супрун // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин:монографія/ за ред.С.В.Шарової; М-во освіти і науки України; Запор.нац.техн.ун.-т –Запоріжжя: Статус, 2018. – 200с.

2017 рік

  1. Коваль О.А. Теорія рефлексивності на фінансових ринках як основа забезпечення фінансової безпеки держави / О.А.Коваль // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М-во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – C. 88-110.
2014 рік
  1. Коваль О.А.Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні [Текст] / О.А.Коваль, О.І.Ночвай // Міжнародний науково-практичний журнал "Ефективна економіка" – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4.
  2. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.