Ви є тут

Головна

Прізвище: Четвертак

Ім'я: Євгенія

По батькові: Олександрівна

 

Посада:викладач кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: магістр філологічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Запорізький Національний Технічний Університет, факультет економіки та управління, 2002, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «менеджмент організацій», спеціалізація – немає, кваліфікація за дипломом – менеджер-економіст;
 • Класичний приватний Університет, факультет іноземної філології, 2008, диплом про перепідготовку, спеціальність за дипломом – мова та література (англійська), спеціалізація – немає, кваліфікація за дипломом – викладач англійської мови;
 • Класичний приватний Університет, факультет іноземної філології, 2010, диплом магістра, спеціальність за дипломом – мова та література (англійська), спеціалізація – немає, кваліфікація за дипломом – магістр філології, фахівець двох іноземних мов і зарубіжної літератури, викладач.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 « Германські мови у стані роботи»:
  «Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте», рік захисту – 2008, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

Наукові інтереси:

 • Когнітивно-дискурсивне мовознавство;
 • Лінгвопрагматика.

Дисципліни, які викладає:

 • Друга іноземна мова (німецька),
 • Основна іноземна мова (англійська),
 • Практика перекладу.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 15, з них монографії – -.

 

 • Дуйко Є.О. Національна ідентичність та її складники в сучасному англомолвному дискурсі політичних діячів США / Дуйко Є.О. // Науковий вісник: Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк : ВНУ імені Л. Українки, 2012. – Вип. 24 (249). – С. 41-46.
 • Дуйко Є.О. Лінгвальна реалізація бінарної опозиції «СВІЙ/ЧУЖИЙ» як базової константи етнонаціональної самосвідомості / Дуйко Є.О. // Нова філологія: [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 54. – C. 34-37.
 • Четвертак Є.О. Особливості «політкоректності» політичного дискурсу США / Четвертак Є.О. // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т. IV (166). – С. 239-235.
 • Четвертак Є.О. Ідеологічні особливості політичного дискурсу США / Четвертак Є.О. // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 57. – C. 98-101.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • “Міжкультурна комунікація: мова-культура - особистість” (Острог 2014).
 • XXII Міжнародна наукова конференція “Мова і культура” ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2013), “Наука і сучасність: виклики глобалізації” (Київ 2013).
 • XIII международная конференция посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук” (Москва 2013).
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

  Рік початку діяльності в університеті: 2002 р.

  Мови спілкування: українська, російська, німецька, англійська.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  аудиторія (кабінет): 236а
  тел.: +380(61)7698589