Ви є тут

Головна

Прізвище: Хавкіна

Ім'я: Олена

По батькові: Миколаївна

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6673-5382

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, філологічний факультет, 1997 р., диплом, спеціальність за дипломом – «Українська мова та література, кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач української мови та літератури»;
 • Запорізький державний університет, факультет романо-германьскої філології, 2000 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Англійська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач англійської мови та літератури».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.01 « Українська мова»:
  «Функціонально-семантичне поле параметричності в українській мові», рік захисту – 2008, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • особливості перекладу науково-технічної літератури;
 • специфіка перекладу термінологій різних галузей людської діяльності;
 • порівняльна лексикологія сучасних української та англійської мов.

Дисципліни, які викладає:

 • Практичний курс основної іноземної мови (англійської);
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської);
 • Порівняльна лексикологія української та основної іноземної мови (англійської);
 • Іноземна мова спеціальності (для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»).

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 29, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – 1.

 • Хавкіна О.М. Категорія параметричності як ідіостилістична особливість (на матеріалі репертуару О.О. Стариковського) / О.М. Хавкіна // Кобзарство в контексті становлення української професійної музичної культури : Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 14 жовтня 2005 р. – К., 2005. – С. 169-173.
 • Хавкіна О.М. Специфіка перекладу української науково-технічної метафори англійською мовою / О.М. Хавкіна // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – С. 193-196.
 • Голтвяниця Н.Ю. Друга іноземна мова – допомога чи камінь спотикання? / Н.Ю. Голтвяниця, О.М. Хавкіна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самійленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2015. – Кн. 2. – С. 120-124.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Хавкіна О.М. Голтвяниця Н.Ю. Друга іноземна мова – допомога чи камінь спотикання? ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації», 15-16 травня 2015 р., м. Херсон, Херсонський національний технічний університет, 5 сторінок.
 • Хавкіна О., Бондаренко Я. Специфіка перекладу мультиплікаційних фільмів США : соціокультурний аспект, VIII Міжнародна науково-практична конференція «Фаховий та художній переклад : теорія, методологія, практика», 17-18 квітня 2015 р., м. Київ, Національний авіаційний університет, 8 сторінок.
 • Хавкіна О.М. Специфіка перекладу української науково-технічної метафори англійською мовою, VI Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», 5-6 квітня 2013 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університет, 6 сторінок.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Посібники:

 

1.Підгорна, А. Б. Переклад англомовної технічної літератури. Металургія. Ливарне виробництво: навчальний посібник [Текст] / А. Б. Підгорна., Н. Ю. Голтвяниця, О. М. Хавкіна, Г. А. Лещенко. – Запоріжжя: Друкарський світ, 2017. – 256 с.
2. Тарасенко, К. В., Хавкіна, О. М. Практична граматика англійської мови. Безособові форми дієслова : навчальний посібник з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» (граматика) для студентів II курсу професійного спрямування «Філологія» спеціальності «Германські мови та літератури (переклад включно)» освітнього ступеня «бакалавр» всіх форм навчання / [Текст] / К. В. Тарасенко, О. М. Хавкіна. – Запоріжжя : ФОП К. С. Советнікова, 2020. – 192 с.
3. Хавкіна, О. М., Лещенко, Г. А., Підгорна, А. Б., Голтвяниця, Н. Ю. Переклад англомовної технічної літератури. Комп’ютерні технології. Офісне обладнання : навчальний посібник [Текст] / О. М. Хавкіна, Г. А. Лещенко,   А. Б. Підгорна, Н. Ю. Голтвяниця. – Запоріжжя : 2020. – 231 с.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради, 2011 р.
 • Почесна грамота Запорізького національного технічного університету, 2012 р.

Рік початку діяльності в університеті: 200.

Мови спілкування: українська, англійська, російська, французька.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, Жуковського,64
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589
e-mail: yelnik@ukr.net