Ви є тут

Головна

Прізвище: Волошук

Ім'я: Вікторія

По батькові: Іванівна

 

Посада:професор кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:рада ГФ, рада ЕГІ, рада університету

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5101-0354

 

Освіта: вища

 • Закінчила ЗНУ у 1998 р., факультет романо-германської філології, диплом з відзнакою, спеціаліст з німецької мови та літератури, викладач англійської мови
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Лінгвостильові особливості ідіолекту З. Ленца в малих епічних жанрах», рік захисту – 2004, Львівський національний університет

Наукові інтереси:

 • лінгвопоетика;
 • сучасна мала німецька проза (стисле німецьке оповідання);
 • дослідження мови художньої прози;
 • концептуальний переклад.

Дисципліни, які викладає:

 • Практичний курс другої іноземної мови (німецької),
 • Практика перекладу другої іноземной мови (німецької),
 • Стилістика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 32, з них навчальних посібників – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Мовленнєві засоби створення підтексту в малій прозі З. Ленца// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава 2010
 • Експресивно-стилістичні функції тропів в оповіданнях Борхерта. Матеріали XIX Міжнародної наукової конференції С.Бураго «Мова і культура»,. – Київ: Інститут філології. 21-26 червеня 2010. – С. 45-50.
 • Лейтмотиви у німецькому стислому оповіданні Новітня філологія . - 40. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2011. – С. 365-366.
 • Структуроутворююча роль мовних лейтмотивів у сучасному німецькому стислому оповіданні. – Новітня філологія. – вип.40. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – С. 241-249.
 • Каламбур та перифраз як мовні засоби комічного в сучасному німецькому стислому оповіданні Наукові праці Камянець-Подільского національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. Вип 33. – Камянець_подільський: «Аксіома». – 2013. – С. 75-79
 • Вербалізація концепту смерть у стислому сучасному німецькому оповіданні Науковий вісник східноєвропеського національного університету ім. лесі Українки. Серія філологічні науки. Вип 18, Луцьк, 2013. – С. 153-157
 • Полісемантизація як домінантна ознака німецького стислого оповідання. - Новітня філологія. - Випуск 43 - Миколаїв: видавництво ЧДУ 2012. – С.11.
 • Мовні засоби створення лапідарності в тексті стислого німецького оповідання // Наукові записки. Філологічні науки. Книга 1. – Ніжин: 2015. – 192-197 с.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками
 • Навчальний посібник: Волошук В.І., Гура Н.П. Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
 • Навчальний посібник: Волошук В.І., Гура Н.П. «Практичний курс перекладу технічної літератури для студентів, що вивчають німецьку мову як другу іноземну». (2 частина) - Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. - 450 с.

Участь у конференціях:

 • Волошук В. І. Стилистика ранних новел З. Ленца // Х міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень. – Харківський державний педагогічний університет ім. Сковороди , 2001.
 • Волошук В. І. Стильові особливості новели З. Ленца «Вісімнадцять діапозитивів» // 10 міжнародна конференція Мова і культура. – Інститут міжнародних відносин КНУ ім.Тараса Шевченко, 2001.
 • Волошук В. І. Константні та еволюційні риси в новелістиці З. Ленца // Міжнародна наукова конференція «Функціонування мовних художніх одиниць у художньому і публіцистичному мовленні». – Херсонський державний педагогічний університет, 2001.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
Методичні вказівки:
 

1. Методичні вказівки до практичної та самостійної роботи з дисципліни Практика перекладу з другої іноземної мови для студентів V курсу денної та заочної форми навчання”– Запоріжжя, 2016. -  110 с

2. Методичні вказівки до виконання магістерської дипломної роботи студентів спеціальності 035.04 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)) усіх форм навчання  Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 . - 46 с ( в співавторстві з доц. Підгорною Г. Б, Костенко Г, М., проф. Приходько А.М. )

3. Конспект лекцій з дисципліни “Риторика” для студентів 5 курсу спеціальності «Германські мови та літератури» всіх форм навчання  / Укл. В.І. Волошук, О.М. Хавкіна. Запоріжжя: ЗНТУ,  2018.- 104 с.

4. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності „Германські мови та літератури” денної форми навчання (частина 1) /Укл.: В. І. Волошук. - Запоріжжя: НУ " Запорізька політехніка ", 2019. - 72 с.

5. Методичні вказівки для практичної та самостійної роботи з дисципліни «Граматика німецької мови» для студентів ІІІ курсу ГФ спеціальності „Германські мови та літератури” денної форми навчання (частина 2)/Укл.: В. І. Волошук. - Запоріжжя: НУ " Запорізька політехніка ", 2019. - 44 с.

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота ректора ЗНТУ з нагоди 110 річниці ЗНТУ.
 • Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 2011 р.
 • Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 2014 р.
 • Оголошена подяка від  Запорізької обласної державної адміністрації (25.04.2018)

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Мови спілкування: українська, російська, німецька, анлійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589