Ви є тут

Головна

Прізвище: Кулік

Ім'я: Михайло

По батькові: Валерійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4880-5217

 

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, спеціальність за дипломом – 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» диплом магістра з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва»:

рік захисту – 2013, Київський національний університет будівництва і архітектури

Наукові інтереси:

 • Віртуальне моделювання архітектурно-будівельних конструкцій та рішень

Дисципліни, які викладає:

 • Будівельні машини та засоби малої механізації, інформаційні технології в будівництві

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Теоретичні аспекти організації оптимальних систем планування та реалізації проектів будівельної галузі / М.В. Кулік// Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2011. - №25.
 • Моделювання організаційно-технологічних параметрів раціонального використання систем механізації / М.В. Кулік // Містобудування та територіальне планування: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012.- №46. 
 • Оновлення методик визначення ефективності використання засобів механізації в будівництві / М.В. Кулік // Будівельне виробництво: віжвідомчий науково-технічний збірник. – К.: НДІБВ, 2012. - №53. 
 • Модель визначення раціональних параметрів системи технічного обслуговування будівельного проекту із забезпеченням рівномірної інтенсивності завантаження ресурсів / Є.Ю. Антипенко, М.В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. - №27. 
 • Современные тенденции развития инновационно-организационных структур строительной отрасли / М.В. Кулік // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – К.: КНУБА, 2012. - №28. 

Участь у конференціях:

 • М.В. Кулік  Материали за 7-я международна научна практична конференція, «Бъдещето проблемите на световната наука». – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2011. 
 • М.В. Кулік  Науковий вісник молодих вчених ЗДІА. – Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2011. - № 3 (4). 
 • М.В. Кулік  Матеріали XVII науково – технічної конференці студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Сучасні проблеми будівництва. Тези доповідей. – Запоріжжя: ЗДІА, 2012. – ч.ІІІ. 
 • М.В. Кулік  Матеріали конференції молодих вчених КНУБА. – К.: 2012. 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com