Ви є тут

Головна

Прізвище: Бобраков

Ім'я: Анатолій

По батькові: Анатолійович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри будівельного виробництва та управління проектами

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7915-2642

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, будівельний факультет, диплом спеціаліста з відзнакою, кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва», рік захисту – 2012, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Оновлення існуючих та розробка нових моделей організації системи ресурсно-календарного забезпечення проектів перебудови (будівництва) будівель та споруд виробничого призначення в умовах можливого впливу техногенних факторів та невизначеності основних організаційно-управлінських параметрів.

Дисципліни, які викладає:

 • Будівельна механіка (загальний курс, спецкурс)
 • Металеві конструкції
 • Управління ланцюгами поставок

Основні наукові роботи (публікації):

 • Вдосконалення логістичної системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних. Строительство, материаловедение,машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып.№68. - Дн-вск., ГВУЗ ПГАСА, 2013.
 • Урахування можливої зміни властивостей матеріалів при формуванні організаційно-технологічних рішень в будівництві. Містобудування та територіальне планування: Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип.47. 
 • Пріоритетні напрямки вдосконалення логістичних рішень ресурсно-календарного забезпечення перебудов будівель та споруд. Містобудування та територіальне планування: Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2013. – Вип.48. 
 • Вдосконалення системи ресурсно-календарного забезпечення реконструкції будівель та споруд. Будівельне виробництво: міжвідомчий науково-технічний збірник. - К.: НДІБВ, 2014. - №56. 
 • Розробка системи ресурсно-календарного забезпечення будівельних проектів відновлення аварійних об’єктів. Управління розвитком складних систем. Збірник наукових праць. – Київ: КНУБА, 2014. – Вип.21.
 • Бобраков А.А. (2016) Щодо оновлення методики визначення ефективності використання методів механізації в будівельному виробництві / О.С. Іщенко, В.І. Доненко, А.А. Бобраков // Журнал «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин», - Київ: КНУБА, 2016, Вип. 34, С. 151-161.
 • Бобраков А.А. (2016) Методы параллельного проектирования капитальных ремонтов ЖКХ / А.А. Бобраков, Л.В. Щербина // Науково-технічний журнал. Нові технології в будівництві. – К.: ДП «НДІБВ». -№30. – 2016. – С.39-44.
 • Бобраков А.А. (2019) "Озеленення" як інноваційний метод при проектуванні енергоефективних будівель та споруд / А.А. Бобраков, С.О. Куліш, Я.Є. Вакулюк // Комунальне господарство міст – Харків: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2019, Вип. 152 –Т.6. – С.203-208.
 • Бобраков А.А. (2021) Вплив людського фактора на гідрогеологічний стан територій на прикладі Запорізької області / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина, О.Л. Іщенко // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №39 // Київ, НДІБВ – 2021. – С. 28-34. 

Участь у конференціях:

 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2021 рр.)
 • IV Міжнародна науково-технічної конференції "Ефективні технології в будівництві" (м. Київ, КНУБА, 28-29 березня 2019 р.) 
 • VII Міжнародна науково-технічна конференція «Досвід та перспективи впровадження будівельних інформаційних технологій» (9-10 грудня 2019 р., м. Київ)
 • ХХVІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток та досягнення сучасної науки в глобальному науково-освітньому просторі» (м. Вінниця, 25 березня 2020 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка»,16-18 листопада 2020 р.)

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: російська, українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com