Ви є тут

Головна

Прізвище: Щербина

Ім'я: Лариса

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри промислового та цивільного будівництва

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-1870-5127

 

Освіта: вища

 • Запорізький індустріальний інститут  будівельний факультет, спеціальність за дипломом - «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація за дипломом – «Інженер-будівельник»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –   05.23.05  «Будівельні матеріали та вироби, рік захисту – 2006, Київський національний університет будівництва і архітектури 

Наукові інтереси:

 • Проектна та експлуатаційна надійність будівель і споруд

Дисципліни, які викладає:

 • Інженерна геологія
 • Основи механіки грунтів 
 • Будівельне матеріалознавство
 • Проектна та експлуатаційна надійність будівель і споруд
 • Залізобетонні та кам’яні конструкції
 • Основи і фундаменти                

Основні наукові роботи (публікації):

Статті в ФАХОВИХ виданнях України:

 • Генезис структури та властивостей шлаколужних цементів в умовах циклічної вологості / Л.В. Щербина // Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. № 47 – Днепропетровск: ПГАСА, 2008. 
 • Аналіз впливу розміру кінцевого елемента розрахункової схеми несучої стіни будівлі на зміну значень напруження σу / Л.В. Щербина, І.В. Доненко // Містобудування та територіальне планування: - науково-технічний збірник наукових праць. № 40, частина 2. – Київ: КНУБА, 2011.
 • Ревіталізація промислових та техногенно-навантажених території міської забудови / Л.В. Щербина, І.В. Доненко // Містобудування та територіальне планування:- науково-технічний збірник наукових праць. № 46, – Київ: КНУБА, 2013. 
 • Порівняльна оцінка результатів разрахунку П-образної рами кінцевої жорсткості на лінійно-деформовану стиснуту основу /Л.В, Щербина, Попов М.Є. // Сб. научн. трудов. Строительство, материаловедение, машиностроение. № 47 – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. 
 • Комплексна оцінка експлуатаційної надійності міьскої забудови / Л.В. Щербина // Містобудування та територіальне планування:- науково-технічний збірник наукових праць. № 47, – Київ: КНУБА, 2013.
 • Щербина Л.В., Оценка долговечности стальных конструкций єксплуатируемых зданий с учетом коррозионного износа / К.Ф. Жаданова, Л.В. Щербина // Архитектура-Строительство-Транспорт: Материали 72 науч. конференции СПб ГАСУ. - Часть 1/ Архитектура и строительство. – СПб., 2016, - С. 56-59.
 • Щербина Л.В. Методы параллельного проектирования капитальных ремонтов ЖКХ / А.А.Бобраков, Л.В. Щербина // Науково-технічний журнал. Нові технології в будівництві. - К.: НДІБВ, 2016 - №30. - с.88.
 • Щербина Л.В., Інноваційні технології застосування зеленої покрівлі при проектуванні будівель і споруд / Я.Є. Вакулюк, Л.В. Щербина // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – Вип. 10. – С. 18-25.
 • Щербина Л.В., Використання альтернативних джерел енергії в Запорізькій області / В.В. Бондаренко, В.І. Доненко, Л.В. Щербина // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин – Київ: КНУБА, 2019, Вип. 39 –Ч. 1. – С.215-220.
 • Щербина Л.В.,  Вплив людського фактора на гідрогеологічний стан територій на прикладі Запорізької області / О.Л. Іщенко, І.В. Доненко, Л.В. Щербина, А.А. Бобраков // Нові технології у будівництві: Науково-технічний журнал. №39 // Київ, НДІБВ – 2021. – С. 28-34.

Участь у конференціях:

 • Науково-практичні конференції «Тиждень науки» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 2018-2021 рр.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 06-08 грудня 2018 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, 06-08 грудня 2018 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (м. Запоріжжя, НУ «Запорізька політехніка», 16-18 листопада 2020 р.)

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014

Мови спілкування: українська, російська; англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 531
тел.: 5-63
e-mail: bud.zntu@gmail.com