Ви є тут

Головна

Прізвище: Олійник

Ім'я: Тетяна

По батькові: Олександрівна

 

Посада: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: Доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6471-6564

 

Освіта: вища

 • Запорізька державна інженерна академія, Факультет економіки та управління, 1998, спеціальність за дипломом – 8.05030901 «Облік і аудит», кваліфікація за дипломом – «Економіст»

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами»:
  «Економічний механізм маркетингових досліджень на підприємствах швейної галузі промисловості», рік захисту – 2006, Київський національний  університет технологій та дизайну м. Київ

Наукові інтереси:

 • прогнозування фінансових криз та мінімізація їх наслідків;
 • використання перспективних фінансових інструментів для забезпечення сталого розвитку економіки держави;
 • дії органів державного управління для забезпечення фінансової безпеки держави під час фінансових криз.

Дисципліни, які викладає:

 • Фінанси підприємств ;
 • Соціальне страхування 

Основні наукові роботи (публікації):

2017 рік 

1. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua

2015 рік 

1.Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.

2.Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.

2014 рік 

1. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.

2.Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.

2013 рік 

1. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66

2019 рік

 1. Олійник Т. О. Структура та класифікація оборотних коштів / Т. О.Олійник, М. І. Ігнатьєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 2. Олійник Т. О. Експрес-діагностика банкрутства підприємства / Т. О.Олійник, Т. А. Кобиляцька// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 3. Олійник Т. О. Суть фінансового планування і прогнозування / Т. О.Олійник// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/
 4. Олійник Т. О. Механізм забезпечення фінансової стійкості підприємства./ Т. О.Олійник, М. Ю. Шаров // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

2018 рік 

 1. Олійник Т. О. Аналіз фінансового стану підприємства щодо безперервності діяльності у майбутньому / Т. О.Олійник // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20квітня 2018 р. / редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018, Україна. - Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/

Рік початку діяльності в університеті: 2004.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником)

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 347а
тел.: +380(61)769-84-99
e-mail: 155tanya@gmail.com
URL: