Ви є тут

Головна
 1. Бровко Б.А. Логічні засади психологічного знання,Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково–технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 21 – 25 квітня 2008 року, м.Запоріжжя, С.142-143
 2. Бровко Б.А. Впровадження кредитно–модульної системи на заняттях з професійної етики та естетии у курсантів І курсу Запорізького юридичного інституту ДДУВС,Реалізація положень Болонської угоди в процесі реформування галузевої освіти системи МВС України: проблеми і перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково–практичної конференції, 25 травня 2007 р., м.Запоріжжя, Юридичний інститут ДДУВС, С.125-127
 3. Бровко Б., Бровко О. Дослідження Я.П.Новицьким острова Хортиці,Мій рідний край Запоріжжя. Матеріали відкритої обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді,17–19 листопада 2005 р., м.Запоріжжя,С.73-77
 4. Бровко Б.А. Регулятивна функція моралі в суспільстві, Влада і суспільство: проблеми взаємодії,2005 р.,м.Запоріжжя, С.173-175
 5. Бровко Б.А. Формування позитивного іміджу українських силових структур на прикладі охочекомонного полковника І.Ф.Новицького та його підрозділу,Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників органів внутрішніх справ та забезпечення прав і свобод людини, 2003 р., м.Запоріжжя, Юридичний інститутМВС України, С.38-44
 6. Бровко А., Бровко Б. Козацькі ватажки у фольклорно&ndah;етнографічній спадщині Я.П.Новицького,Матеріали перших Новицьких читань,2002 р., м.Запоріжжя, С.42-49
 7. Бровко Б.А. Ілля Федорович Новицький,«Чортолицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району»,Матеріали Всеукраїнської наукової конференції,2002 р., м.Нікополь, м.Запоріжжя, м.Херсон,С.158-166
 8. Бровко А.С., Бровко Б.А. Во храм науки – босиком (к 150&ndah;летию со дня рождения Я.П.Новицкого),VIII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство і культура»,1997 р.,м.Київ–м.Харків,С.154-156
 9. Бровко А.С., Бровко Б.А. Из малоизвестных биографических страниц Я.П.Новицкого,Всеукраїнська ювілейна конференція присвячена 145–річчю з дня народження Я.П.Новицького,1992 р.,м.Запоріжжя, С.3-4
 10. Бровко Б.А. Старійшина роду Новицьких,Актуальні проблеми історії України та методика їх вивчення у ВУЗі. Тези науково–методичної конференції, 1992 р.,м.Запоріжжя,С.47-49
 11. Бровко А.С., Бровко Б.А. От «Казака луганского» до запорожского «козаченька», К 190–летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Материалы юбилейного «круглого стола», 1991 р.,м.Луганск,С.14-16.
 12. Бровко А.С., Бровко Б.А. Я.П.Новицкий как личность и как учёный,История Запорожского края в дооктябрьский период, 16 апреля 1991 р., м.Запоріжжя,С.53-54
 13. Бровко А.С., Бровко Б.А. Исследовательские основы краеведческих трудов Я.П.Новицкого, Запорожжя в історії та культурі. Тези доповідей і повідомлень республіканської наукової конференції, 1991 р., м.Запоріжжя,С.29-30
 14. Бровко А.С., Бровко Б.А. Культурно–познавательное значение историко–этнографических работ Я.П.Новицкого, Регіональна наукова конференція «Культура Придніпровського регіону в контексті загальноукраїнської культури», 1991, м.Дніпропетровськ,С.26-28