Ви є тут

Головна
  1. Коротунова, О.В. Реакція циліндричної конструкції на внутрішній тиск, що різко змінюється / О.В. Коротунова, Н.О. Нечипоренко // Materiály XVI Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Vědecký pokrok na přelomu tysyachalety», 22-30 května 2020 r. – Praha, Czech: Publishing House “Education and science”, 2020. – V.10. – P. 6-10.
  2. Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. –  2016. – №1. – С. 165-173. EIR ZNTU
  3. Нечипоренко, Н.О. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування [Текст] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – № 2. – С. 102-106. EIR ZNTU
  4. Н.О. Нечипоренко, Н.І. Біла, Л.О. Бондаренко. Про регуляризацію чисельного диференціювання.  // Радиотехника. Информатика. Управление. – 2008, №1, С. 36-40.
  5. Нечипоренко Н.А., Белая Н.И. Об оптимальном вычислении интегралов от быстро-осциллирующих функций. // Радиотехника. Информатика. Управление. – 2004, №1, С. 76-80. EIR ZNTU
  6. Нечипоренко Н.О., Біла Н.І.   О восстановлении монотонной функции с линейными ограничениями на ее значения. – Комп’ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб. наук. праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2001, т 1. – с. 320-328.
  7. Нечипоренко Н.О., Біла Н.І. Про оптимальне за точність відновлення похідних функцій класу С3,L,N,e. – Теорія обчислень. Збірник наукових праць. НАН України. Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 1999. – с.44-48.
  8. Нечипоренко Н.О., Біла Н.І. Численное дифференцирование функций, заданных с погрешностью, учитывающее качественную априорную информацию. // Журнал «Электроника. Информация. Управление», №1, 1999. С. 49-51.