Ви є тут

Головна
  1. Шмирко В.І., Писарський А.О., Троян Ю.І. Особливості психофізіологічного стану студентів та їх безпека // Актуальные проблемы по подготовке инженеров по охране труда (Сборник научных статей). – Симферополь: издатель ФЛП Лемешко К.А., 2011. – С. 24– 27.
  2. Психофізіологічні якості людини та їх вплив на особисту безпеку [Текст] / В.І. Шмирко, Ю.І. Троян, Ю.В. Якімцов// Актуальные проблемы по подготовке инженеров по охране труда (Сборник научных статей).  – Симферополь: издатель ФЛП Лемешко К.А., 2011. – С. 17 – 20.
  3. Нестеров А.В., Писарский А.А., Троян Ю.И. Психофизиологические качества человека в системе управления безопасностью. Збірник наукових праць. Міжнародний науково-практичний семінар "Управління безпекою складних систем", Словацька Республіка м. Ліптовський Мікулаш, 18-26 лютого 2012р.-  С. 289-294.
  4. Шмырко В.И., Писарский А.О., Троян Ю.И. Психологические качества человека в системе управления безопасностью. Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–19 квітня 2012 р./ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – с. 50-52 с.
  5. Оцінка психофізіологічних якостей студентів, як засіб покращення ефективності навчання. В.І Шмирко, Ю.І. Троян, Ю.В. Якімцов.  Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4 (37). Том 11. – Иваново: Маркова АД, 2014 – с.3-7.
  6. Коробко.О. В., Троян Ю.І. Безпечність робіт при формуванні композиційного матеріалу методом контактного шовного зварювання Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р./ Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.  ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– с. 54-59.
  7. Рекомендації студентам-реабілітологам щодо покращення розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» В.І Шмирко, Ю.І. Троян, Ю.В. Якімцов. Научне видання «Мир науки и инноваций», віпуск 1, том 15, Иванова: Научный мир 2015 год - стр. 70-77.
  8. Шмырко В.И., Троян Ю.И., Якимцов Ю.В. Интеллектуальный труд и безопасность. Мир науки и инноваций. – Выпуск 2(2). Том 4. – Иваново: Научный мир, 2015 – с. 80-83.