Ви є тут

Головна
 1. Лазуткін М.І. Морозов Л.В, Царіков В.І. Закономірності накоплення ушкоджень в жаростійких матеріалах при змінювальних  навантаженнях. V11 Всесоюзна конференція  «Конструкционная прочность двигателей». 18 -20 вересня  1980.- м.Куйбышев -88 с.
 2. Лазуткін М.І., Морозов Л.В.  Закономірності  руйнування  жаростійких  матеріалів при різноманітних навантаженнях і високої температури.  «1X  нарада по теплової мікроскопії матал. матеріалів.» 30вересня-2 жовтня 1980. м.Фрунзе, - 102с.
 3. Лазуткін М.І. Повєрин А.В. Оцінка утомленостей властивостей  поверхнього шару жаростійких  матеріалів  при  регулюванні їх технологічними методами.  Республіканська конференція «Розмірний аналіз і статистичні методи регулювання точності технологічних процесів». 21-23 вересня 1981.- Запоріжжя. – 142с.
 4. Лазуткін М.І.,  Морозов Л.В.  Закономірності  руйнування  жаростійких  матеріалів при асиметричному навантаженні. Деп. В УкрНІІНТІ. 1981. №12/122. Київ -7с.
 5. Лазуткін М.І.,Морозов Л.В.  Ушкодження  матеріалів лопаток ГТД  при циклічному навантаженні і високих температурах. Всесоюзна нарада з проблем міцності  двигу-нів. 31березня-3квітня 1981. Ленінград.-92с.
 6. Лазуткін М.І.  Оцінка завантаженості  жаростійких  матеріалів  при  циклічному на-вантаженні  і підвищених температурах. Уральська Зональна  конференція «Шляхи підвищення надійності і ресурса систем машин». 23-25 березня  1983.  Свердловськ. 122с.
 7. Лазуткін М.І., Ришт З.В., Морозов Л.В.   Використання  сплайн-функції  при  дослідженні  процесу  накоплення  навантаження  у  жароміцних матеріалах.  11 Всесоюзна конференція  «Нові конструкційні сталі і сплави та методи їх обробки для підвищення надійності». 7-9 вересня 1983. Запорожжя. – 256с.
 8. Ройтман А.Б., Лазуткін М.І. Визначення динамічних характеристик лопаток ГТД при наявності ушкоджень з застосуванням голографічної інтерферометрії. 111 конферен-ція по підвищенню надійності та довготривалості машин і споруд. 24-26 травня 1988. Запоріжжя. – 132с.
 9.  Позитивне рішення на заяву 4236548/28. Установа для утомленостних іспитів зразків М.І. Лазуткін, Царіков В.І., Морозов Л.В., Омельченко В.В. прийнято 20.01.89.
 10. Биковський О.Г., Лазуткін М.І. Охорона праці при виробництві конструкцій з кольорових металів. Вісник НТУ, ХПИ. 2012.
 11. Патент № 66104 Україна, МПК В27В33/00. Пилка. Лазуткін М.І., Понеділко Л.Ф. заяв .23.05.2011; опубл.26.12.11, Бюл. № 24, 2011.
 12. Івщенко Л.Й., Лазуткін М.І. Износ жаропрочных сплавов при взаимодействии поверхностей с различными характером температурной и силовой нагрузки. Журнал Теория и практика металлургии, № 5 -6 ч.11 (сентябрь-декабрь) 2012, Дн-ск,-140с.
 13. Кузькін О.Ф., Лазуткін М.І. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України. Східно-Європейський журнал передових технологій, №2/11,2012, Харків, -37с.
 14. Івщенко Л.Й., Лазуткін М.І. О влиянии алмазного выглаживания на работоспособность деталей энергетических машин. Вестник Черкасского государственного технологического университета, №2, 2012, -82с.
 15. Лазуткін М.І. Вплив динамічного навантаження на зносостійкість трібосопряжень. Вісник митної академії, №3, 2012, Дн-ськ, -76с.