Ви є тут

Головна
Метою викладання дисципліни є цілісне уявлення про основи соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та професійної діяльності, в обґрунтуванні соціальної роботи з різними об’єктами та соціальної роботи в різних соціальних інституціях.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 
знати:
 
- сутність соціальної роботи як теорії, практики, навчальної дисципліни та професійної діяльності; 
- характеристики базових теорій соціальної роботи - особливостей методів індивідуальної, групової соціальної роботи та роботі в громаді; 
- об’єкти та суб’єкти соціальної роботи; 
- державні та недержавні організації, що надають соціальні послуги різним категоріям клієнтів;
 
вміти:
 
- застосовувати базові теорії соціальної роботи у практичній діяльності; 
- планувати та працювати з різними соціальними агенціями; 
- диференціювати зміст діяльності відповідно до різних об’єктів, суб’єктів та напрямів соціальної роботи; 
- добирати адекватні методи соціальної роботи відповідно до різних груп клієнтів.