Ви є тут

Головна
Мета: теоретико-методичне обґрунтування основних напрямів розвитку сфери зайнятості населення в Україні та практичних заходів щодо створення нових робочих місць і розвитку цієї сфери.
 
Предмет: є теоретико-методичні та прикладні аспекти розвитку сфери зайнятості.
 
Змістові модулі: Зайнятість населення як соціальна проблема. Основні принципи соціальної профілактики незайнятості населення. Державні гарантії права на вибір виду діяльності. Регулювання та організація зайнятості населення. Компенсації і гарантії при втраті роботи. Теоретичні аспекти дослідження проблем зайнятості Сутність, форми та види зайнятості Необхідність державного регулювання зайнятості Сучасний стан та проблеми зайнятості населення України Аналіз економічної активності та зайнятості населення в Україні Основні проблеми зайнятості населення в Україні Проблеми та перспективи зайнятості населення і відтворення робочої сили в Україні Шляхи вдосконалення державної політики у сфері зайнятості Аспекти концепції змішаного регулювання зайнятості населення