Ви є тут

Головна

Прізвище: Бобровникова

Ім'я: Раїса

По батькові: Григорівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічниї наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Харківський інженерно-економічий інститут, економіка і організація машинобудівной промисловості,1969, спеціальність - економіка і організація машинобудівной промисловості,кваліфікація - інженер-економіст

Дисертації:

 • 08.00.04 Економіка, організація,управління і планування машинобудівної промисловості,  "Удосконалення планування і калькулювання собівартості продукції (на прикладі підприємств «Союзалмазінструмент»)", 1978 р., Харківський інженерно-економічний інститут

Наукові інтереси:

 • Економіка 
 • Фінанси
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Організація виробництва

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка за видами діяльності
 • Фінанси і кредит
 • Менеджмент імаркетингові дослідження
 • Організація, планування та управління виробництвом

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць:      більше 200  

http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6057

 • Бобровникова Р.Г. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування  енергозберігаючих заходів [Текст] / А.М. Ткаченко, Р.Г.Бобровникова // Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості України, Академія економічних наук України, Київ. -1(30). – 2016. - С. 138-141
 • Бобровникова Р.Г. Ефективність і результативність  роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону. [Текст] / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровнікова // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №3 (90). – С. 53-57
 •  
 • Участь у конференціях:
 • Бобровнкова Р.Г.Онуфрієнко Н.Л. Дослідження сучасних методик оцінки ефективності систем корпоративного управління. Internatipnal Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – C. 127-130 (348 с.)
 • Бобровникова Р.Г. Управління грошовими потоками підприємства. [Текст] / Р.Г.Бобровникова // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.193-194
 • Відзнаки та нагороди:
 • нагрудний знак Відміник освіти України, 2000
 • нагрудний знак За бездогану працю ІІ ступеня, 2003
 • нагрудний знак За бездогану працю І ступеня>, 2010
 • грамота За високий рівень виконання професійних обовязків та 1 місце в рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ в номінації "Кращий доцент", 2013
 • Рік початку діяльності в університеті: .1965

  Мови спілкування:  українська, російська

  Контакти:

  адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 368
  тел.:   +38(061)7698393
  e-mail: kaf_economik@ukr.net