Ви є тут

Головна
Мета і завдання: ознайомити студентів з організацією систем і процесів соціального управління на підприємствах в умовах становлення і розвитку ринкових відносин.
 
Предмет: технології управління організацією.
 
Змістовні модулі: Поняття, предмет і функції соціології організації. Історична еволюція і сучасний стан соціології організації. Організація як об’єкт дослідження соціології . Управління організаціями. Керованість організацій. Проблеми формування оптимального стилю управлінської діяльності. Мотивація управлінської діяльності. Соціальне прогнозування.