Ви є тут

Головна

Прізвище: Зіновкін

Ім'я: Володимир

По батькові: Васильович

 

Посада: професор кафедри ЕПА

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0009-0000-7667-0658

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAF-9817-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202577935

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FNj-1F4AAAAJ

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет 1967р., спеціальність за дипломом - "Теоретична фізика, електрофізика", квалификація за дипломом - "фізик, електрофізик"

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи,  «Вплив різкозмінних навантажень дугових сталеплавильних печей на електротехнічне обладнання електротехнологічних комплексів», 2006 р., спеціалізована вчена рада Донецького національного технічного університету.

Наукові інтереси:

...

 • {тематика}

Дисципліни, які викладає:

 • {Назва дисципліни}
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • Зиновкин, В.В. Оптимальное управление многопараметрическим технологическим процессом приготовления газобетона [Текст] / В.В. Зиновкин, Е.М. Кулинич, А.І. Байша, В.О. Мирний // Електромеханічні та енергозберігаючі системи. Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода». – Кременчук: КрНУ, 2012. – Вип. 3/2012 (19). – C. 383–385.
 •  Мирный, В.О. Моделирование оптимальных режимов многопараметрическими технологическими объектами [Текст] / В.О.Мирный, Э.М.Кулинич, В.В. Зиновкин // Современные информационные технологии, средства автоматизации и электропривод: материалы Всеукраинской научно-технической конференции, 17–21 декабря 2012 г. – Краматорск :ДГМА, 2012. – C.50-51.
 • Зиновкин, В.В. Моделирование условий сходи-мости оптимизационного функционала многопараметрического технологического процесса [Текст] / В.В.Зиновкин, В.О.Мирний // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія "Електротехніка і енергетика". – Донецьк: ДНТУ. –2013. -№ 2(15), – С. 107-111.
 • Зиновкин, В.В. Исследование условий cходимости оптимизационного функционала многопараметрическог технологического процесса приготовления магнезитовых огнеупорных изделий/В.В. Зиновкин , В.О. Мирный //Радиоэлектроника, информатика, управление. ЗНТУ: - Запоріжжя, 2015 - №3(34) - С.88-95
 
Участь у конференціях:
 • {Прізвище та ініціали автора(ів)}, {Тема доповіді}, {Назва конференції}, {дата проведення конференції}, {Місце проведення конференції}, {Назва установи, де проходила конференція}, {Кількість сторінок}
 • ...

 

Відзнаки та нагороди:

 • 2005 – Подяка до Дня енергетика
 • 2006 – Почесна грамота до 45- річчя ЕТФ
 • 2007 – Подяка і грошова премія з нагоди захисту докторської дисертації
 • 2007 – Подяка за наукову роботу
 • 2008 – Почесна грамота МОНУ{Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}

Рік початку діяльності в університеті: 1999 р.

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 526 а (5 корпус)
тел.: +380(61)7698-279
e-mail: {e-mail}