Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні та практичні знання математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, оцінки їх криптостійкості та використання, стеганографічного захисту інформації, методів вбудування інформації в файли та їх використання, оцінок стійкості методів вбудування інформації.
Завдання: отримання теоретичних та практичних знань математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, оцінки їх криптостійкості та використання, стеганографічного захисту інформації, методів вбудування інформації в файли та їх використання, оцінок стійкості методів вбудування інформації, ознайомлення з сучасними криптосистемами; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні поняття, положення та алгоритми теорії чисел, основні алгебраїчні структури, елементи теорії складності, алгоритми розв’язання задач, пов'язаних із криптографією; загальні криптоперетворення, основні класи шифрів і типові криптографічні протоколи, системи шифрування з відкритим ключем, криптографічні стандарти, методи криптоаналізу, основні поняття комп’ютерної стеганографії, методи вбудовування інформації та їх оцінки, атаки на стегосистеми, особливості застосування стегосистем.
вміти:
використовувати математичні методи при розв’язанні практичних задач криптографії; проводити дешифрування найпростіших шифрів, будувати моделі шифрів, використовувати стандартні криптографічні алгоритми та протоколи, використовувати методи вбудовування інформації в файли. 
Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації.