Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні та практичні знання математичних основ стеганографічного захисту інформації, методів вбудування інформації в файли та їх використання, оцінки стійкості методів вбудування інформації.
Завдання: отримання загальних знань з теоретичних та практичних знань математичних основ стеганографічного захисту інформації, методів вбудування інформації в файли та їх використання, оцінки стійкості методів вбудування інформації, ознайомлення з сучасними стеганосистемами; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні поняття комп’ютерної стеганографії, методи вбудовування інформації та їх оцінки, атаки на стегосистеми, особливості застосування стегосистем, методи аналіза стегосистем.
вміти:
використовувати методи вбудовування інформації в файли, проводити стегоаналіз файлів.
Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації.
 
Список рекомендованих навчально-методичних робіт:
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Прикладна криптологія” для студентів спеціальності 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і з дисципліни “Криптографія і стеганографія” для студентів спеціальності 6.170102 "Системи технічного захисту інформації" для всіх форм навчання. Частина 1 /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.І.Нікуліщев. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 55 с.