Ви є тут

Головна

Мета: надати теоретичні та практичні знання математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, криптоалгоритмів та криптопротоколів, оцінки їх криптостійкості та використання.
Завдання: отримання загальних знань з теоретичних та практичних знань математичних основ криптографії, криптографічних перетворень інформації, криптоалгоритмів та криптопротоколів, оцінки їх криптостійкості та використання, ознайомлення з сучасними криптосистемами; уміння їх застосовувати в процесі професійної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
основні поняття, положення та алгоритми теорії чисел, основні алгебраїчні структури, елементи теорії складності, алгоритми розв’язання задач, пов'язаних із криптографією; загальні криптоперетворення, основні класи шифрів і типові криптографічні протоколи, системи шифрування з відкритим ключем, криптографічні стандарти, методи криптоаналізу.
вміти:
застосовувати стандартні криптографічні алгоритми та протоколи для захисту інформації, застосовувати типові методи криптографічного аналізу.
Викладач дисципліни: Козіна Галина Леонідівна, доцент кафедри захисту інформації.
 
Список рекомендованих навчально-методичних робіт:
 
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Криптографічні засоби захисту інформації” для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації", до лабораторних робіт з дисципліни “Методи криптоаналізу” для магістрів спеціальності 8.160105 "Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах". Частина VI /Укл.: Г.Л.Козіна, Г.В. Неласа. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Криптографічні засоби захисту інформації": для студентів спеціальностей 6.170101 "Безпека інформаційних і комунікаційних систем " і 6.170102 "Системи технічного захисту інформації". Ч. 4 / уклад.: Г. Л. Козіна, Т. В. Романчук.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 46 с.