Ви є тут

Головна

2015

 

 • Бойко І.А., Солоха В.В., Івщенко Л.Й. Динамічний аналіз 5-ти координатного обробного центру. // Вестник двигателестроения. ЗНТУ; АО «Мотор Сич», г.Запорожье.-2015.-№1.-С.98-105.
 • Бойко І.А., Солоха В.В., Івщенко Л.Й. Оцінка впливу положення рухомих вузлів 5-ти координатного обробного центру на амплітуду коливань збурення переднього кінця шпинделя. // Вестник двигателестроения. ЗНТУ; АО «Мотор Сич», г.Запорожье.-2015.-№1.-С.118-121. 

 

2014

 

 • Бойко І.А., Солоха В.В., Івщенко Л.Й. Динамічний аналіз поворотного стола 5-координатного обробного центру. // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія “Технічні науки” : науковий збірник. 2014. – № 1 (71). с. 134-143.

 

2011

 

 • Солоха В.В., Ліліченко В. С. Фролов М.В. Зниження впливу теплових деформацій на точність обробки на токарних верстатах. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –2011, №.2. с. 69-72.

 

2001

 

 • Ивщенко Л.И., Внуков Ю.Н., Солоха В.В Изнашивание жаропрочных сплавов при динамическом изменении нагрузочных факторов // Резание и инструмент в технологических системах.- Харьков: ХГПУ,- 2001.- №60.- с. 79-83.
 • Солоха В.В. Вплив умов стикування на показники роботи верстата // Вісник Чернігівського державного технологічного університету.- Чернігів: 2001,-№13. с. 78-81
 • Солоха В.В., Івщенко Л.Й. Точність обробки на токарних автоматизованих верстатах і внесок температурних деформацій в загальну похибку обробки // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –2001, №.2 – с. 81-84.

 

1999

 

 • Солоха В.В., Внуков Ю. Н. Зависимость температурных деформаций шпиндельной бабки от способа закрепления. // 5 International Conference on Advanced Mechanical Engineering & Technology “AMTECH’99” 23- 25 June 1999, Plovdiv, Bulgaria, Proceedings.- Vol. I. -p. 218-224.
 • Солоха В.В., Внуков Ю. Н. Осевые температурные смещения шпинделя токарного автоматизированного станка // Резание и инструмент в технологических системах.- Харьков: ХГПУ,- 1999.- №54.- с. 224-226.

 

1998

 

 • Солоха В.В., Внуков Ю. М.Теплопровідність стиків базових деталей верстатів. // Праці міжнародної науково-технічної конференції“Прогресивна техніка і технологія машинобудування, приладобудування і зварювального виробництва”. К.: НТУУ “КПІ”, 1998, т. 1.-с. 115-119.
 • Солоха В.В. Влияние схемы закрепления на температурные деформации шпиндельной бабки. // Резание и инструмент в технологических системах.- Харьков: ХГПУ,-1998.- №52.- с. 190-194.

 

1997

 

 • Солоха В.В., Ковтун Є. Г., Дядя .С. І Вплив геометрії поверхонь на теплопровідність контакту. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –1997, №1. – с. 78-80
 • Ковтун Е.Г., Дядя С. И., Солоха В.В. Технологическое обеспечение точности токарно-револьверных автоматов. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. –1997, №1. – с.80-82.

 

 

1991

 

 • Солоха В.В., Наружный Н. В., Николаев А. А. Температурные явления в автомате и их влияние на точность обработки. // Интенсификация технологических процессов и повышение ресурса изделий. -К.: 1991.- с. 92-99.

 

 

1987

 

 • Солоха В.В., Наружный Н. В., Николаев А. А. О влиянии тепловыделения в опорах на жесткость шпинделя токарно-револьверных автоматов. // Технология и автоматизация машиностроения . –1987. - №39. с.72-75.

 

1985

 

 • Наружный Н. В., Николаев А. А,. Солоха В.В. Работоспособность шпиндельных опор на пластической смазке. // Повышение надежности и долговечности деталей машин и конструкций К.: 1985. –с. 76-80.