Ви є тут

Головна

Прізвище: Кущ

Ім'я: Єліна

По батькові: Олексіївна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Член ради ДФ 26.054.001 у Київському лінгвістичному університеті (2022 р.)

Член ради ДФ 26.001.215 у Київському національному  університеті імені Тараса Шевченка (2021 р.)

Член ради ДФ 26.001.151 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2021 р.)

Член ради К 17.051.02 в Запорізькому національному університеті (2016-2018 рр.)

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7220-3806         

Освіта: вища
 • Київський державний лінгвістичний університет, факультет англійської мови та література, рік закінчення 2001, диплом із відзнакою, спеціальність за дипломом – мова та література (англійська мова), кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у дискурсі британських консерваторів (на матеріалі інтернет-джерел із питань імміграції», рік захисту – 2009, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

 

Підвищення кваліфікації: «New and innovative teaching methods». Malopolska School of Public Administration. University of Economics. Krakow. February 14- March 25, 2022. (180 hours).

Наукові інтереси:

 • Дискурсологія;
 • Комунікативно-прагматична лінгвістика;
 • Комунікативно-прагматичні аспекти перекладознавства;
 • Когнітивне термінознавство.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія основної іноземної мови (англійської),
 • Переклад і науково-технічна комунікація,
 • Практичний курс основної іноземної мови,
 • Практика перекладу основної іноземної мови.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: більше 120 публікацій.

 • Мовленнєві засоби створення підтексту в малій прозі З. Ленца// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава 2010
 • Експресивно-стилістичні функції тропів в оповіданнях Борхерта. Матеріали XIX Міжнародної наукової конференції С.Бураго «Мова і культура»,. – Київ: Інститут філології. 21-26 червеня 2010. – С. 45-50.
 • Кущ Е.О. ЖАНРИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ / Е. О. Кущ // Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2012 р. – С. 114-115.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА / Е. О. Кущ //Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2013 р. – С. 118-119.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ РУБРИК СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ / Е. О. Кущ // Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2014 р. – С. 122-123.
 • Кущ Е.О. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ / Е. О. Кущ // Тези науково-практичної конференції ЗНТУ, 2015 р. – С. 116-117.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ. ВИДИ ПРАГМАТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ / Е. О. Кущ // ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА :[колективнамонографія]. − Запоріжжя: вид-во “Кругозір”, 2015. – С. 9-34.
 • Кущ Е.О.Перекладгалузевихнауково-технічнихтекстів. Посібник для студентів 3, 4курсів/ Е. О. Кущ, І. В. Кузнецова. − Запоріжжя: вид-во “Кругозір”, 2015. –360 с.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Кущ Э. А.Аксиологические особенности предубежденного дискурса политиков / XIМеждународнаянаучнаяконференція. ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ЕДИНИЦЫ: СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, 29 сентября – 1 октрября 2015 г. –г. Владимир, Россия – 5 с.
 • Кущ Е.О. Ідеологічнаполяризація як основа упередженогомовленняамериканських, британських і російськихполітиків. VМіжнароднийнауково-практичнийсемінар “Мовніуніверсалії у міжкультурнійкомунікації” 20 березня 2015 р. – Луцьк, Волинський ун-т ім. ЛесіУкраїнки – 3 с.
 • Кущ Е.О. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНОЇ. Щорічнанауково-практична конференція ЗНТУ, м. Запоріжжя. 14-17 квітня 2014 р. – 2 с.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
Підручники 2

1. Кущ, Е. О. Переклад англомовних і україномовних галузевих текстів: підручник для студентів-магістрів спеціальності «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)» [Текст] / Е. О. Кущ. ‒ Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 220 с.

2. Кущ Е. О., Кузнєцова І. В. Переклад галузевих науково-технічних текстів. Підручник для студентів 3-4 курсу спеціальності «Філологія» [Текст] / Е. О. Кущ І. В., Кузнєцова. ‒ Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒     360 с.

Посібники 3

1. Kushch, Е. O. History of the English language [Text] / E. O. Kushch. ‒  Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 206 p.

2. Кущ, Е. О. Переклад як засіб комунікації в науково-технічній сфері [Текст] / E. O. Кущ. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. ‒ 138 с.

3. Кущ Е. О., Кузнєцова І. В. Переклад галузевих науково-технічних текстів. Підручник для студентів 3-4 курсу спеціальності «Філологія» [Текст] / Е. О. Кущ І. В., Кузнєцова. ‒ Запоріжжя : видавництво «Кругозір» , 2015. ‒ 356 с.

Монографії 2

1. Kushch,  E. Varieteies of English. Monograph  [Text] / E. Kushch.  Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2021. 182  с.

2. Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ. ВИДИ ПРАГМАТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ/  Е. О.  Кущ //  ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА :[колективнамонографія]. − Запоріжжя: вид-во “Кругозір”, 2015.  – С. 9-34. (эта там есть)

 

Відзнаки та нагороди: Почесна грамота за багаторічнусумліннупрацю, вагомий внесок у розвиток наукової сфери, високий рівень керівництва науково-дослідною роботою студентів та з нагоди Дня науки (08.05.2015).

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування: російська, українська, англійська, рівень володіння мовами - високий.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589