Ви є тут

Головна

Прізвище: Сніжко

Ім'я: Наталія

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент кафедри "Вища метаматика"

Участь у роботі рад і державних структур: керівник наукового семінару кафедри

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4547-5934

 

Освіта: вища

 • Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, математичний факультет, 1987 р., спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «математика», спеціалізація – «математик», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.01.02 «диференціальні рівняння»:
  «Наближене розв’язання бісингулярних інтегральних рівнянь в узагальнених просторах Гельдера»; рік захисту – 1998 р., Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова

Наукові інтереси:

 • сингулярні та бісингулярні інтегральні рівняння та крайові задачі теорії функцій комплексної змінної
 • аналітичні методи їх розв’язання та проекційні методи їх наближеного розв’язання в різного типу функціональних просторах
 • методика викладання математики у вищій школі

Дисципліни, які викладає:

 • Вища математика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 50, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 7.

 • Anpilogov D.I. On one border problem of ring domain deformation / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Буковинський математичний ж-л. – 2018. – Т. 6. – № 1-2. – С. 6-12
 • Anpilohov D., Snizhko N. The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – Vol. 38, NO 3. – P. 395-399 (Scopus)
 • Сніжко Н.В. Про критерій компактності в узагальнених просторах Гельдера // ж-л Вісник Чернівецького університету (Серія: Математика). – № 314-315. – Чернівці, 2006. – С. 168 - 171
 • Снижко Н.В. Сходимость двух квадратурных формул в обобщённых пространствах Гёльдера // ж-л Вісник ЗНУ (Серія: Фіз.-мат. науки). – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – № 1. – С. 104 - 110
 • Снижко Н.В. Полиномиальный метод приближённого решения бисингулярных интегральных уравнений в обобщённых пространствах Гёльдера // Integral Equations and Modeling of Applied Problems. – Chi?in?u, 2006. – Vol. 1. – P. 187 - 192
 • Snizhko N.V. The approximation of the functions on the real axis in the spaces of summable functions // Studii în metode de analiz? numeric? ?i optimizare. – Chi?in?u, 2000. – Vol. 2. – NO. 1(3) - P. 53 - 59
 • Snizhko N.V. Approximation of functions of two variables in generalized Hölder spaces // Studii în metode de analiz? numeric? ?i optimizare. – Chi?in?u, 2000. – Vol. 2. – NO. 2(4) - P. 204 - 215
 • Snizhko N.V. Direct methods for solving bisingular integral equations on Lyapunov skeletons in generalized hólder spaces // Differential Equations. – 1998. – Vol. 34, NO 9. – P. 1294-1296 (Scopus)
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Snizhko N. Аpproximation of functions of two variables on the unit bicircle in generalized Hölder spaces / N. Snizhko // Abstracts of VIII International Scientific and Practical Conference. Prague, Czech Republic, 2020. – P. 577-582
 • Snizhko N.V. Bisingular integral operator with a Cauchy kernel in generalized Hölder spaces / N.V. Snizhko // Conf. on Applied and Industrial Mathematics, September 19-22, 2019. – Târgovişte, Romania, 2019. – P. 42-43
 • Snizhko N.V. The Border Problem of the Ring Domain Deformation / N.V. Snizhko // Conf. on Applied and Industrial Mathematics, September 20-23, 2018. – Chişinău, Moldova, 2018. – P. 21
 • Anpilogov D.I., Snizhko N.V. Identification of oscillation parameters by least squares method // International scientific conference UNITECH. – Vol. III. – Gabrovo, Bulgaria, 2014. – P. 64 - 68
 • Natalia V. Snizhko Some function approximations on the real axis in the spaces of summable functions // Book of Abstracts. - The 21st Conf. on Applied and Industrial Mathematics CAIM, 2013. – Bucharest, Romania, 2013. – P. 14
 • Снижко Н.В. Об ограниченности сингулярного интеграла с ядром Коши на вещественной оси в обобщённых пространствах Гёльдера // матеріали міжнародної наукової конф. «Проблеми стійкості та оптимізації динамічних систем детермінованої та стохастичної структури». – Чернівці, 2010. – С. 146 – 147
 • Снижко Н.В. Приближённое решение бисингулярных интегральных уравнений методом редукции // матеріали міжнародної математичної конф. ім. В.Я. Скоробогатька. – Львів, 2007. – С. 255
 • Сніжко Н.В. Застосування поліномів Фабера – Лорана до наближеного розв’язання бісингулярних інтегральних рівнянь // Диференціальні рівняння та їх застосування. Тези доповідей. – Чернівці, 2006. – С. 155
 • Сніжко Н.В. Застосування поліномів Лагранжа до наближеного розв’язання бісингулярних інтегральних рівнянь // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали ХШ Всеукраїнської наукової конф. – Львів, 2006. – С. 139
 • Сніжко Н.В. Критерій компактності в узагальнених просторах Гельдера // Математичний аналіз і диференціальні рівняння та їх застосування: матеріали міжнародної наукової конф. – Ужгород, 2006. – С. 103 - 104
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Жовтневої районної адміністрації Запорізької міської ради за плідну науково-педагогічну діяльність, за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 2006 р.
 • Почесна грамота Президії Запорізької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України за активну громадську роботу по соціально-економічному захисту працівників університету, 2006 р.
 • Почесна грамота Запорізької міської ради, 2020 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2009

Мови спілкування: українська, російська, англійська, французька

Контакти:

адреса: вул. Жукоського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 242
тел.: +38(061)7698-398;
e-mail: SNIZHKO.NATALIIA@gmail.com
URL: Персональна сторінка в системі дистанційного навчання Moodle