Ви є тут

Головна

Прізвище: Рева

Ім'я: Віталій 

По батькові: Ігорович

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: канд. фіз-мат. наук

 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=VKJl7FkAAAAJ

Scopus ID: 56941563100

Researcher ID: U-2668-2017

ORCID: 0000-0002-3265-1735

 

 

Освіта:

 • Запорізький національний технічний університет, радіоприладобудівний факультет, 2012, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – 8.05080101 «Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої», кваліфікація за дипломом – «Магістр з мікро- та наноелектронних приладів і пристроїв».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 «Фізика твердого тіла»:
  «Вплив вакансій на енергетичні характеристики електронів і позитронів у неперехідних металах та заряджених кластерах», рік захисту – 2018, Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Наукові інтереси:

 • технології програмування;
 • мікропроцесорна техніка;
 • фізика кластерів;
 • позитрони в твердих тілах та рідинах.

Дисципліни, які викладає:

 • Управління технологічними процесами при забезпеченні якості
 • Метрологічне забезпечення якості продукції
 • Обчислювальна техніка та програмування
 • Математичні пакети прикладних програм
 • Мікропроцесорна техніка
 • Мікропроцесорні пристрої керування та обробки інформації
 • Технології програмування

Основні наукові роботи (публікації):

 • Василенко O.В. Підвищення ефективності моделювання енергетичних характеристик нанокластерів / О.В. Василенко, В.І. Рева, В.В. Погосов // Журнал фізичних досліджень. – 2021.– Т. 25, № 1. – С. 1001-1– 1001-8
 • Reva V. I. Simulation of spherical metal nanoclusters containing monovacancy / V. I. Reva, O. V. Vasylenko, V. V. Pogosov // J. Nano- Electron. Phys.– 2019. V.11, no 5. – С. 05018-1– 05018-8.
 • Pogosov, V. V. Energetics of charged metal clusters containing vacancies/ V. V. Pogosov, V. I. Reva// J. Chem. Phys. – 2018.– V.148.–No.4.– 044105
 • Погосов, В. В. Розмірні залежності енергетичних характеристик заряджених металевих кластерів, що містять моновакансію / В. В. Погосов, В. І. Рева // УФЖ. – 2017. – Т. 62 - вып. 9. – . 786 – 801.
 • Бабич А.В. О локализации позитронов в вакансиях металла [Текст]/ А.В. Бабич, В.В. Погосов, В.И. Рева. // Физика твердого тела. – 2015. – Т.57. – вып.11. –С. 2081 – 2089.

Всього наукових праць: 18, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Korotun, A. The optical properties of the hyperbolic metamaterials with the whiskers [Text] / A. Korotun, N. Pavlishche, V. Reva, I. Titov // XI International Scientific Conference “Functional Basis of Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 64–68.
 • Vasylenko,O. Model of motorized valve for ACS // O. Vasylenko, G. Snizhnoi, V. I. Reva / Applied scientific and technical research: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (1-3 квітня 2020 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: АТНУ, 2020. – XXX с., С.71-72.
 • Pogosov, V. V. The effect of vacancies on characteristics of metal clusters [Текст] /V.V. Pogosov, A.V. Korotun, V. I. Reva // CClusters and nanostructured materials (CNM-5). Materials of the International Meeting (October, 22-26). – Uzhgorod, Vodohraj. – 2018. – P. 66.
 • Погосов, В. В. Энергетика металлического кластера, содержащего вакансии / В.В. Погосов, В.І. Рева // Тези доповідей VIII міжнародної науково-практичної конференції «Cучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 344 с., С.261-263.
 • Бабич, А.В. Локализация позитронов в вакансиях металлов [Текст]/ А. В. Бабич, В. І. Рева, В. В. Погосов // Тиждень науки – 2015. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 528 с. – С. 325–326.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2014.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння), англійська (зі словником).

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: +380(61)764-67-33
e-mail: revvi@zp.edu.ua