Ви є тут

Головна
 1. Карпуков Л.М., Лізунов С.І. Витік інформації в каналах мобільного зв'язку. Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України". 24 листопада 2017 року, Дніпро: Державний університет внутрішніх справ, 2017.
 2. Карпуков Л.М. Защита информации на уровне акусто-оптического канала / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 р.: тези доповідей. – Запоріжжя, 2017.
 3. Карпуков Л.М. Захист інформації в радіоканалах БПЛА / Л.М. Карпуков, С.І. Лізунов // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності Національної поліції України: Всеукр. науково-практ. семінар, 25 листопада 2016 р.: матеріали семінару – Дніпро, 2016. – C.17-22.
 4. Карпуков Л.М. Защита ВОЛС на рубеже прокладки ВОК / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.234-236.
 5. Карпуков Л.М. Защита информации в ВОСПИ / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В., Савченко Д.К. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VІІІ Міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2016 р. : тези доповідей.– Запоріжжя, 2016. – С.236-238.
 6. Карпуков Л.М. Защита информации в оптических линейных трактах / Карпуков Л.М., Щекотихин О.В. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 337-338.
 7. Карпуков Л.М. Визначення місцезнаходження об’єкта за допомогою GSM / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Тиждень науки: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-22 квітня 2016 р.: збірник тез доповідей в 5 томах. – Запоріжжя, 2016. – Т.1. – C. 334-336.
 8. Карпуков Л.М. Проблеми захисту інформації, що передається з безпілотних літальних апаратів / Карпуков Л.М., Лізунов С.І. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: всеукр. науково-практ. семінар, Дніпропетровськ, 27 листопада 2015 р. : тези доповіді укр. мовою. – Дніпропетровськ, 2015.
 9. Лізунов С.І. Застосування сучасних технічних засобів захисту інформації в інформаційних мережах / Лізунов С.І., Карпуков Л.М. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукраїнський науково-практ. семінар (22 листопада 2013 року, Дніпропетровськ): Матеріали семінару. Дніпропетровськ: Державний університет внутрішніх справ, 2013. – С.5-8.
 10. Карпуков Л.М. Прямой синтез шлейфного фильтра низких частот с нулями равноволновой передаточной функции / Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю. // Тиждень науки – 2014: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.
 11. Калинин Д.А. Обзор алгоритмов, использующих спаривание Вейля на эллиптических кривых / Калинин Д.А., Карпуков Л.М. // Тиждень науки – 2013: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. 
 12. Зелинская И.С. Проверка алгоритмов ЭЦП в модели случайного оракула / Зелинская И.С., Карпуков Л.М. // Тиждень науки – 2013: щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013.
 13. Карпуков Л.М. Методика синтеза микроволновых шлейфовых фильтров с нулями передаточной функции / Карпуков Л.М., Корольков Р.Ю., Клочко В.В. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції, (19-21 вересня 2012 р, м. Запоріжжя) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 26-27.
 14. Лізунов С.І. Практичні аспекти застосування локаторів нелінійностей. / Лізунов С.І., Карпуков Л.М., Клочко В.В. // Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності органів внутрішніх справ: Всеукраїнський науково-практ. семінар (30 жовтня 2012 року, Дніпропетровськ): Матеріали семінару. Дніпропетровськ: Державний університет внутрішніх справ, 2012. – С.5-7.
 15. Щекотихин, О.В. Анализ возможности НСД в атмосферных лазерных системах передачи [Текст]/ О.В. Щекотихин, И.Н. Сметанин, Л.М. Карпуков // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції (24–26 вересня 2008 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. С.90-92
 16. Андрущенко, Д.М. Параллельный алгоритм решения задачи дискретного логарифмирования [Текст] / Д.М. Андрущенко, Г.Л. Козина, Л.М. Карпуков // Технології безпеки інформації: Збірка тез доповідей учасників V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених  (19 квітня 2007 р., м. Київ) / Уклад.: Б.В. Берлог. – К., 2007. – С. 16-17.