Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Наталія

По батькові: Леонідівна

 

Посада: старший викладач

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, Економіки та управління, рік закінчення – 2002р., [дипломом з відзнакоюї], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Міжнародні економічні відносини», спеціалізація – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст з міжнародних економічих відносин»

Наукові інтереси:

 • Іноваційна діяльність промислових підприємств
 • Статистика
 • Організація виробництва
 • Економіка підприємства

Дисципліни, які викладає:

 • Організація, плануваня та управління виробництвом
 • Економіка підприємства
 • Економіка та організація виробництва
 • Економіка і фінанси підприємства
 • Статистика

Основні наукові роботи (публікації):

 • Планування технічного розвитку промислового підприємства як об’єкта організаційно-економічного управління// Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.2.—С. 196-198.
 • Державна політика в сфері інноваційної діяльності в умовах інтеграції України в міжнародний економічний простір // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.—№ 5.—Т.4.(166)—С. 297-300.
 • Регіональні аспекти інноваційної діяльності промислових підприємств Запорізької області // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць.—Маріуполь: ПДТУ, 2010.—Т.3.—С.165-168. (0,47)
 • Аналіз структури капітальних вкладень промислового комплексу Запорізької області. / Н.Л.Онуфрієнко // Вісник Хмельницького національного університету (Економічні науки): науковий журнал.—Хмельницький: ХНУ, 2010.— №4.—Т.3.(178)—С. 326-327
 • Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства. /Н.Л.Онуфрієнко// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах.—Т.2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229
 • Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону.[Текст] / Н.Л.Онуфрієнко // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.—С. 168-170.
 • Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній/Борисенко О.Є.Онуфрієнко Н.Л.Елькаді М. //Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавсництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37

Участь у конференціях:

 • 9-10 квітня 2009 р., XVII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених конференція «Наука і вища освіта», Назва установи, де проходила конференція, тема доповіді «Проблема управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств»
 • дата проведення конференції: число місяць рік, Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин», м.Заполріжжя, тема доповіді «Необхідність інтеграції України в систему міжнародних фінансів »
 • 16-17 жовтня 2009 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Маріуполь, тема доповіді «Інноваційна діяльність промислових підприємств як один з пріоритетних напрямків розвитку Запорізької області»
 • 27-28 травня 2011 р, Міжрегіональна науково-практична] конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя: ЗНТУ, тема доповіді «Оцінка ефективності системи управління корпорацією »
 • 5-6 квітня 2012 р., МИіжвузівська науково-практична конференція «», Маріуполь, тема доповіді «Планування інновацій як один із стратегічних напрямків розвитку інноваційної діяльності промислового підприємства »
 • 27-28 травня 2011 р, Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери», Запоріжжя: ЗНТУ, тема доповіді «Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства »
 • 5-6 квітня 2012 р., VII Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, молодих учених та науковців конференція «Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки»КІДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, тема доповіді «Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону»
 • 21-22 березня 2013, ІV Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», Луганськ : Східнославянський національний університет ім..В.Даля, тема доповіді «Оцінка результативності бізнесу за критерієм вартості як інструмент фінансового моніторингу діяльності опыта передовых западных компаний в менеджмент промышленных предприятий машиностороения Украины»
 • 21-22 березня 2013, ІV Міжнародна науково-практична] конференція «Актуальні питання теорії та практики менеджменту», Луганськ : Східнославянський національний університет ім.В.Даля, тема доповіді «Особенности эволюции менеджмента как науки управления»
 • 15-16 травня 2014, V Міжвузівська науково-практична конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»ЗНТУ, Запоріжжя, тема доповіді «Мотивація в системі управління персоналом підприємства»
 • 14-18 квіт. 2014 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки-2014»ЗНТУ, Запоріжжя, тема доповіді «Моделі оцінки фінансово-економічного стану промислового підприємства»
 

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота відділу освіти Шевченківської райадміністрації за вагомий внесок у розвиток освіти, 2003
 • Подяка ректора ЗНТУ за високий рівень наукового керівництва з підготовки наукової роботи 1 місце університетского конкурсу на кращу студентську наукову роботу, 2003
 • Диплом Запорізької обласної держадміністрації науковому керівнику переможця обласного конкурсу для обдарованої молоді в галузі науки, 2004

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: Українська, росфйська, англійська,...

Контакти:

адреса: 69063, вул. Жуковського,64
аудиторія (кабінет): а.368
тел.: 061-7698393
e-mail: e-mail
URL: URL