Ви є тут

Головна

Прізвище: Чумак

Ім'я: Олена

По батькові: Василівна

Посада: доцент

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, Історичний факультет, рік закінчення – 1989 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Історія і суспільствознавство», спеціалізація – «Історик, викладач суспільних дисциплін», кваліфікація за дипломом – «Історік»;
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет післядипломної освіти, рік закінчення – 2008 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Менеджмент організацій», кваліфікація за дипломом – «Менеджер-економіст»;
 • Запорізький національний університет, здобувач від кафедри історії і теорії держави та права в аспірантурі ЗНУ за спеціальністю 09.00.03 соціальна філософія та філософія історії з 2007 р. по 2012 р. Протягом цього періоду були здані іспити з кандидатського мінімуму та по спеціальності. Готується захист кандидатської дисертації за темою «Інноваційна діяльність як чинник розвитку суспільства в умовах глобалізації».
 • 11 листопада 2015 р. відбувся захист дисертації за спеціальністю 09.00.03 "Соціальна філософія та філософія історії".
 • 25 лютого 2016 р. отримано диплом кандидата філософських наук.

Наукові інтереси: проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України.

Дисципліни, які викладає: економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, історія економіки та економічної думки, філософія.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Чумак, О.В. Проблеми інноваційної діяльності  підприємств  в умовах трансформації національної економіки / О.В. Чумак // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету: зб. наук. праць. Запоріжжя: Вид-во ЗНТУ, 2018. – № 2 – С.97-109.
 • Чумак, О.В. «Цифровізація» національної економіки: світовий досвід і Україна  О.В. Чумак // Innovative Educational Technologies: European Experience and its Application in Training in Economics and Management. – Training. – Riga: Baltis Research Institute of Transformation Economic Area Problems, 2018. – P.167-171.
 • Чумак О.В. Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін економіки [Текст]: зб.наук. пр. / О.В. Чумак // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро, 2016. – - № 2 – С.41-48.
 • Чумак О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія . – Одеса, 2015. – - № 1 (221) – С. 139-145.
 • Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.

Наукові праці Чумак Олени Василівни

Участь у конференціях:

 • Чумак, О.В. Проблеми і перспективи розвитку національного ринку ІТ-технологій в сучасних умовах Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
 • Чумак О.В. Роль кооперації в інноваційному розвитку аграрного сектору національної економіки / О.В. Чумак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1469-1470.
 • Чумак, О.В. Зелений сценарій структурної перебудови національної економіки – інноваційний вектор інклюзивного розвитку українського суспільства / О.В. Чумак  // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 94-96.
 • Чумак, О.В. Інноваційна діяльність підприємств в Україні : проблеми та шляхи їх вирішення / О.В. Чумак // Матеріали LV Міжнародної науково-практичної конференції «Наука. Інновації. Соціально-економічний розвиток», Чернівці, 29-30 листопада 2017 р. – Т.2. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С.10-12.
 • Чумак, О.В.,Удовика, Л.Г. Трансформація системи права України у контексті інклюзивного розвитку економіки // The 4th International youth conference “Perspectives of science and education” (August 23, 2018) SLOVO\WORD/ New York, USA. 2018. – P.340-352.
 • Чумак, О.В. Загрози і можливості розвитку аграрного сектору України в умовах глобалізації / О.В. Чумак // Матеріали LVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інновації в науці. Перспективи розвитку», Чернівці, 15-16 грудня 2017 р. – Київ : Науково-видавничий центр «Лабораторія думки», 2017. – С.28-30.
 •  

Тези доповідей Чумак Олени Василівни на конференціях .

Відзнаки та нагороди: грамота За високий рівень виконання професійних обовязків та 1 місце в рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ в номінації "Кращий старший викладач", 2013.

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, німецька (зі словником).

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: el_chumak@ukr.net
URL: URL