Ви є тут

Головна
 1. Мастиновский, Ю.В. Нестационарное деформирование стержня с начальной погибью [Текст] / Ю.В. Мастиновский, Т.И. Левицкая // Прогрессивные технологии жизнен-ного цикла авиационных двигателей и энергетических установок: тез. докл. /IX Междунар. научно-техн. конф., 24-29 сентября 2012 г., Алушта / АО «Мотор Січ», Запорожье, 2012, C. 168-171.
 2. Мастиновський, Ю.В. Нестаціонарне обертання гнучкого валу в жорсткій оболонці з криволінійною віссю [Текст] / Ю.В. Мастиновский, О.В. Коротунова, О.А. Щербіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції  квітня 2012 року. – Запоріжжя: ЗНТУ – 2012.
 3. Мастиновский, Ю.В. Распределение волн напряжений в сварных соединениях [Текст] / Ю.В. Мастиновский // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 2 с.
 4. Мастиновский, Ю.В. Упруго-пластические волны при сложном нагружении / Ю.В. Мастиновский, Д.И. Анпилогов // «Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок» : Х междунар. науч.-тех. конф., 23-28 сентября 2013 г., Алушта : тез. докл. / АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2013. – С. 36-39.
 5. Мастиновский, Ю.В. Пружно-пластичний стан полого циліндра, який знаходиться під дією внутрішнього тиску [Текст] / Ю.В. Мастиновский // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 85-86.
 6. Мастиновский, Ю.В. О рачсчете дисков ГТД / Ю.В. Мастиновский // Теоретические и прикладные проблемы создания авиационных двигателей и энергетических установок : тез. докл. междунар. науч.-тех. конф. авиа моторостроительной отрасли, 16-17 октября 2014 г., Запорожье  / АО «Мотор Сич». – Запорожье, 2014. – С. 94.
 7. Мастиновський, Ю.В. Удар по стрижню змінного перерізу / Ю.В. Мастиновський // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1:  Запоріжжя, 2015. – С. 387-388.
 8. Mastinovskyi, Yu.V. Thermo-elastic deformation of conductive body caused by magnetic field effect [Текст] / Yu.V. Mastinovskyi // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 340-341.
 9. Мастиновський, Ю.В. Розповсюдження хвиль у шаруватих в’язко-пружних конструкціях [Електронний ресурс] / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф. ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – C. 947.
 10. Мастиновський, Ю.В. Деякі спеціальні функції та їх застосування [Електронний ресурс] / Ю.В.Мастиновський // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 133.
 11. Анпілогов, Д.І. Розповсюдження хвиль у в’язко-пружному стержні [Електронний ресурс] / Д.І. Анпілогов, Ю.В. Мастиновський // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 111-114.
 12. Мастиновський, Ю.В. Поздовжній удар по пружному зрізаному конусу [Електронний ресурс]  / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов, О.А. Щербіна // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 130-131.
 13. Мастиновський, Ю. В. Хвилі в лінійному в'язкопружному середовищі, викликаному ударним навантаженням [Електронний ресурс] / Ю. В. Мастиновський, Г. А. Шишканова // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022.– С. 766-767.
 14. Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.