Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Щербина

Ім'я: Оксана

По батькові: Анатоліївна

Посада: асистент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0376-5258

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): 

Обліковий запис науковця (Scopus): 57196357168

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=cpKK_9kAAAAJ

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; шифр спеціальності 8.04030101.

 

Наукові інтереси:

 • Розповсюдження хвиль напруги у круговій оболонці з криволінійною віссю

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G. Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman and O. Shcherbyna // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. – V.2346, №1 – p.012006 (7 pages) https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2346/1/012006
 • Шишканова, Г.А. Про деякі проблеми дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Г. А. Шишканова, Т. А. Зайцева, О.Д. Фридман, О.А. Щербина // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference, November 4-6, 2020: материалы конф. – Kyoto, Japan: CPN Publishing Group, 2020. – P. 679-684.
 • Hryhoriev, S. The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction [Текст] / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, O. Sergienko, D. Milko, A. Stepanenko, G. Kozhemiakin, Ye. Manidina, N. Berenda, V. Ryzhkov, O. Shcherbyna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т.1, № 12(91) - С. 4-9.

Участь у конференціях:

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 • Новосад, Ю.А. Дослідження економічних процесів за допомогою виробничої функції Кобба-Дугласа [Електронний ресурс] / Ю.А. Новосад, Г.А. Шишканова,  О. А. Щербина // Тиждень науки-2022. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18-22 квітня 2022 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. (у друці).
 • Мастиновський, Ю.В. Поздовжній удар по пружному зрізаному конусу [Електронний ресурс]  / Ю.В. Мастиновський, Д.І. Анпілогов, О.А. Щербіна // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19-23 квітня 2021 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. Дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 130-131.
 • Зайцева, Т.А. Моделювання маркетингової стратегії антикафе методами сучасних інформаційних технологій [Текст] / Т.А. Зайцева, Р.Д. Рябуха, О.Д. Фридман, О.А. Щербина // Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем: XVIІI міжнар. наук.- практ. конф., 18-20 листопада 2020 р.: тези доп. – Дніпро : ДНУ, 2020. – C. 106-107.
 • Шишканова, Г.А.  Дослідження ринку електронної торгівлі  [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, О.А. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 140-141.
 • Plynokos, D. Innovative Information Technologies Implementation into Teaching of Economic-Mathematical Courses in Higher Education [Текст] / D. Plynokos, G. Shyshkanova, O. Shcherbyna  // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: міжнар. наук.-практ. конф. , 13-14 грудня, 2017 р.: тези доп. – Дніпро: ДНУЖТ, 2017. – С. 161.
 • Мастиновський, Ю.В. Нестаціонарне обертання гнучкого валу в жорсткій оболонці з криволінійною віссю [Текст] / Ю.В. Мастиновский, О.В. Коротунова, О.А. Щербіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції  квітня 2012 року. – Запоріжжя: ЗНТУ – 2012.
 • Мастиновський Ю.В., Данільченко Д.В., Тиха О.А. Поперечный удар по упругой цилиндрической оболочке, Міжнародна конференція “Математичні проблеми технічної механіки 2008”, 2008 р., Дніпродзержинськ, 2.

Рік початку діяльності в університеті: 2003

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)769-82-66
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua