Ви є тут

Головна

Прізвище: Щербина

Ім'я: Оксана

По батькові: Анатоліївна

Посада: асистент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0376-5258

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; шифр спеціальності 8.04030101.

 

Наукові інтереси:

  • Розповсюдження хвиль напруги у круговій оболонці з криволінійною віссю

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Hryhoriev, S. The study of physical-chemical patterns of resource-saving recycling of tungsten-containing ore raw materials by solid-phase reduction [Текст] / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, O. Sergienko, D. Milko, A. Stepanenko, G. Kozhemiakin, Ye. Manidina, N. Berenda, V. Ryzhkov, O. Shcherbyna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т.1, № 12(91) - С. 4-9.

Участь у конференціях:

  • Шишканова, Г.А.  Дослідження ринку електронної торгівлі  [Електронний ресурс] / Г.А. Шишканова, О.А. Щербина // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 140-141.
  • Plynokos, D. Innovative Information Technologies Implementation into Teaching of Economic-Mathematical Courses in Higher Education [Текст] / D. Plynokos, G. Shyshkanova, O. Shcherbyna  // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: міжнар. наук.-практ. конф. , 13-14 грудня, 2017 р.: тези доп. – Дніпро: ДНУЖТ, 2017. – С. 161.
  • Мастиновський, Ю.В. Нестаціонарне обертання гнучкого валу в жорсткій оболонці з криволінійною віссю [Текст] / Ю.В. Мастиновский, О.В. Коротунова, О.А. Щербіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-технічної конференції  квітня 2012 року. – Запоріжжя: ЗНТУ – 2012.
  • Мастиновський Ю.В., Данільченко Д.В., Тиха О.А. Поперечный удар по упругой цилиндрической оболочке, Міжнародна конференція “Математичні проблеми технічної механіки 2008”, 2008 р., Дніпродзержинськ, 2.

Рік початку діяльності в університеті: 2003

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063 
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)769-82-66
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua