Ви є тут

Головна

Прізвище: Бакурова

Ім'я: Анна

По батькові: Володимирівна

 

Посада: професор кафедри системного аналізу і обчислювальної математики

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6986-3769

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAE-9498-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57208904976

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com/citations?user=ID5X8CIAAAAJ

Участь у роботі рад і державних структур:

2012-2013 рр. - член двох спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці:  

 • Д17.127.01  при Класичному приватному університеті;
 • К08.051.17 при Державному вищому навчальному закладі „Дніпропетровський національний університет” імені Олеся Гончара Міністерства освіти і науки України.

2015-2016 рр - член спеціалізованої вченої ради Д17.127.10 при Класичному приватному університеті в м.Запоріжжя.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6986-3769

Освіта: вища

 • Запорізький державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет, 1985, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «математика та фізика», кваліфікація за дипломом – «вчитель математики та фізики середньої школи»
 • Запорізький державний університет, 1999, спеціальність за дипломом – «фінанси», кваліфікація за дипломом – «економіст»;
 • Класичний приватний університет (м.Запоріжжя), 2015, спеціальність за дипломом – 7.05010301 «програмне забезпечення систем», кваліфікація за дипломом – «інженер-програміст».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –05.13.16«Застосування обчислювальної техніки, математичного моделювання і математичних методів в наукових дослідженнях»:
  «Исследование устойчивости и сложности некоторых задач дискретной многокритериальной оптимизации», рік захисту – 1994, Запорізький державний університет
 • Докторська дисертація зі спеціальності –08.00.11«Mатематичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»:
  «Моделювання процесів самоорганізації в соціально-економічних системах», рік захисту – 2011, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • методи штучного інтелекту
 • моделювання соціально-економічних процесів
 • самоорганізація соціально-економічних систем
 • рефлексивне управління

Дисципліни, які викладає:

 • системний аналіз соціально-економічних процесів
 • методи штучного інтелекту
 • аналіз часових рядів
 • методологія та організація наукових досліджень
 • інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень
 • аналіз ризиків складних систем

Основні наукові роботи (публікації):

 • Самоорганізація соціально-економічних систем: моделі та методи: Монографія. - Запоріжжя : КПУ, 2010. – 328 с.
 • Когнітивне моделювання семантичних ризиків взаємодії економічних контрагентів // Моделі управління в ринковій економіці: Зб.наук.пр. – Донецьк: ТОВ „Цифрова типографія”. – 2012. – Вип.15. – С.208–215
 • Энтропийная оценка состояния торгового баланса // „Бізнес Інформ”. - ХНЕУ. - №4. – 2013. – С.138-141
 • Моделирование явления мимикрии в рекламной деятельности // Культура народов Причерноморья. – 2013. - №260. – С.117-121
 • Метод построения функции нормирования терм-множеств для отображения функции принадлежности оценки операционного риска /А.В.Бакурова, В.Н.Иванов// Економічна кібернетика. Міжнародний науковий журнал – Донецьк, ДонНУ, 2013. – №4–6(82–84). – С. 40–43
 • Бакурова А.В. Метод оцінювання унікальності туристичного продукту / А.В.Бакурова, А.В.Діденко, О.Ю.Попова // Журнал „Бізнес Інформ”. - ХНЕУ. - №6 (449). – 2015. –С.73-78.
 • Бакурова А.В. Формування доходів і витрат на прикладі  страхової компанії НАСК «ОРАНТА» / А.В.Бакурова, В.Г.Бабенко-Левада / Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції: Колективна монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко; Запорізький нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – С.22-35.
 • Production model for administration of judicial decisions in the case of theft /Anna Bakurova, Elina Tereschenko, Yurii Filei, Mariia Pasichnyk/ SHS Web of Conferences 2019 | journal-article. doi: 10.1051/shsconf/20196504012 ; ISSN: 2261-2424
 • Fuzzy production model for managing court decisions in the case of theft / Bakurova A., Tereschenko E., Filei Y., Pasichnyk M. // CEUR Workshop Proceedings Volume 2422, 2019, Pages 284-296. 8th International Conference on Monitoring, Modeling and Management of Emergent Economy: Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, M3E2-EEMLPEED 2019; Odessa; Ukraine; 22 May 2019 through 24 May 2019; Code 150012. http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-85071130456& partnerID =MN8TOARS
 • Modeling of decision making ontology / Bakurova, A., Tereschenko E., Filei Y., Pasichnyk M., Ropalo H. // CEUR Workshop Proceedings Volume 2362, 2019. 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, COLINS 2019; Kharkiv; Ukraine; 18 April 2019 through 19 April 2019; Code 147946 http://www.scopus.com/ inward/ record.url?eid=2-s2.0-85066069261&partnerID=MN8TOARS
 • Bakurova, A., Pasichnyk, M. and Tereschenko, E. (2019) “Fuzzy modeling of verbal information for production systems”, Innovative technologies and scientific solutions for industries, (4 (10), pp. 5-13. doi: 10.30837/2522-9818.2019.10.005.
 • Modeling of optimal portfolio of clients of centralized pharmaceutical network /Anna Bakurova, Hanna RopaloElina Tereschenko // Technology audit and production reserves, Volume 6; doi:10.15587/2312-8372.2019.186789
 • Бакурова А.В., Діденко А.В. Аналіз відновлювального потенціалу екологічного податку // Проблеми системного підходу в економіці. - Випуск 6(74)/2019. – Частина 3. - С.156-142; doi: 10.32782/2520-2200/2019-6-70

Участь у конференціях:

 • 5 квітня 2019 р. Міжнародна наукова конференція «Історико-культурний туризм: український та світовий досвід», КНУ ім.Т.Г.Шевченка, м.Київ, «Туристичний кластер на берегах річки Томаківка як розвиток потенціалу місцевих громад»;
 • April 18-19, 2019. The 3rd International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS-2019), Kharkiv, Ukraine, «Modeling of Decision Making Ontology»;
 • May 22-24, 2019. The 8th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (M3E2 2019), Odessa, Ukraine, «Production model for administration of judicial decisions in the case of theft»;
 • 29–31 травня 2019 р. ІІІ спеціалізований міжнародний Запорізький екологічний форум, Запоріжжя, «Відновлювальний потенціал екологічного податку в ОТГ Запорізької області»;
 • 9-14 вересня 2019 р. 8-ма Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи та технології (ІСТ-2019)», Коблево - Харків.
 • 14-16 березня 2012 року, ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз. Інформатика. Управління (САІУ-2012)», Класичний приватний університет, м.Запоріжжя, тема доповіді «Моделювання оцінки емоційної лояльності покупців»
 • 25-27 вересня 2013 року, Международный научный конгресс «Научное наследие В.И. Вернадского – фундаментальная основа научно-технологической и образовательной революций XXI века и стратегии глобального устойчивого развития», Санкт-Петербургский государственный экономический университет, тема доповіді «Моделирование влияния самоорганизации агентов на принятие решений в авторитарной системе»
 • 14-17 жовтня 2013 року, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Рефлексивные процессы и управление в экономике», НАН України, Ін-т економіки промисловості, тема доповіді «Рефлексивна модель процеса нормування праці»
 • 2-3 жовтня 2014 року, ІІ Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми економічної кібернетики», Полтавський університет економіки і торгівлі, тема доповіді «Моделювання процесів самоорганізації на муніципальному рівні»
 

Рік початку діяльності в університеті: 2015 рік, 2004-2015 роки за сумістництвом

Мови спілкування: українська

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail:kafedra_saom@zntu.edu.ua