Ви є тут

Головна

Прізвище: Фарафонов

Ім'я: Олексій

По батькові: Юрійович

 

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-5963-5033 

Обліковий запис науковця (ResearcherID/Web of Science): GNW-3010-2022
 
 
Обліковий запис науковця (Scopus): 8221657500
 
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.uy/citations?hl=en&user=SMBMNE8AAAAJ
 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Радіоприладобудівний факультет, 2000, спеціальність за дипломом – 8.091001 «Виробництво електронних засобів», кваліфікація за дипломом – «інженер з електроніки та телекомунікацій». Диплом АР №13381284 з відзнакою від 30.06.2000 р.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12«Системи автоматизації проектувальних робіт»:
  «Математичне забезпечення автоматизованого проектування мікросмужкових НВЧ фільтрів з допусковими обмеженнями», рік захисту – 2006, Національний університет "Львівська політехніка". Диплом кандидата наук ДК №039147 від  18.01.2007 р.Атестат доцента 12ДЦ № 027382 від 20.01.2011 р.

   

Наукові інтереси:

 • проектування НВЧ пристроїв;
 • технології виготовлення деталей та вузлів РЕА.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 26, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 1. Карпуков Л.М., Пулов Р.Д, Фарафонов О.Ю. Назначение допусков при проектировании микрополосковых фильтров на связанных линиях с отверстиями в экранирующем слое. // Науковий журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління.", №1, Запоріжжя, ЗНТУ. – 2005.
 2. А.Ю. Фарафонов, А.Ю. Воропай, Л.М. Карпуков, С.Н. Романенко. Синтез микрополосковых полосовых фильтров на связанных линиях с отверстиями в экране // Науковий журнал "Радіоелектроніка. Інформатика. Управління." Запоріжжя, ЗНТУ. – 2008. – № 2. – с. 35–42.
 3. В.Н. Крищук, Л.М. Карпуков, Г.Н. Шило, А.Ю. Фарафонов, Б.А. Артюшенко. Применение генетического алгоритма в задачах допускового синтеза микрополосковых устройств // "Технология и конструирование в электронной аппаратуре". – 2007. – № 5. – с. 29-32.
 4. Фарафонов, А. Ю. Исследование влияния параметров перемычек на характеристики микрополоскового ответвителя Ланге / А. Ю Фарафонов, Н. И. Фурманова // Радіотехніка - 2010. - №170 
 5. Малий О. Ю. Метод опису інженерних задач за допомогою універсальної мови програмування мікроконтролерів / О. Ю. Малий, О. Ю. Фарафонов, О. А. Дем’яненко // Радіотехніка. – 2012. –№2(169). – С. 116-124.
 6. Міщенко, М. В. Исследование влияния отверстия в экранирующем слое на значение емкостей неоднородностей топологии в устройствах на связанных микрополосковых линиях / Мищенко М. В., Фарафонов А. Ю., Романенко С. Н., Фурманова Н. И. // Радиотехника - 2013. - Вып.173 - С. 53-56. 
 7. Моделювання багатопровідних зв'язаних мікросмужкових ліній у квазідинамічному наближенні з урахуванням неоднорідностей топології [Текст] / М. В. Міщенко, О. Ю. Фарафонов, Ю. О. Сіциліцин [та ін.] // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 1. - С. 46-50. 
 8. Метод синтеза допусковых отклонений на геометрические параметры микрополосковых устройств [Текст] / М. В. Мищенко, А. Ю. Фарафонов, Д. А. Коваленко, Ю. А. Сицилицин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. - 2013. - № 2. - С. 21-27.
 9. Крищук, В.М. Методика проектування мікросмужкових фільтрів НВЧ на основі фракталів [Текст] / В.М. Крищук, О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2015. - №2. - с. 40-42
 10. Фурманова, Н.І. Удосконалення методу пошуку рішень для оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації  / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин // Технология приборостроения: научно-технический журнал. - 2017. - №2. - с.6-9
 11. Фурманова, Н.І. Підходи для підвищення точності вимірювання температури тіла людини безконтактними іч термометрами / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Електротехніка та електроенергетика, № 1 (2021). – с. 61-73
 12. Yakovenko, V., Furmanova, N., Flys, I., Shchavinsky, Y., Farafonov, O., Malyi, O., Samoylyk, S. (2022). Determining the components of the structural-automatic model of firing a single target in armor protection with fragmentation-beam projectiles of directed action in a series of three shots based on the reference graph of states. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 3 (119)), 29–41

Участь у конференціях:

 1. Krischuk V., Farafonov A., Shilo G., Gaponenko M., Optimization of microstrip filters tolerances, VII International Conference CADSM 2003, 18-22 February 2003, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 2
 2. Krischuk V., Romanenko S., Farafonov A., Analysis of projection methods of microstrip coupled lines filters, International Conference TCSET 2004. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., 24-28 February 2004, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 3. Krischuk V., Farafonov A., Romanenko S., Onischenco V., Shilo G., Tolerances Optimization of Coupled-line Microstrip Bandpass Filters., VIII International Conference CADSM 2005. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics.", 23-26 February 2005, Lviv-Polyana, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 4. Karpukov L., Pulov R., Farafonov A., Comparison of tolerances in constructions of microstrip filters on coupled lines., International Conference TCSET 2006. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., February 28 – March 4, 2006, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 5. Krischuk V., Karpukov L., Farafonov A., Mishchenko M., Researching of the tolerances limiting in the microstrip filters designs, considering a view of approximation amplitude-frequency characteristics, IX International Conference CADSM 2007. "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics.", 20-24 February 2007, Lviv-Polyana, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., 4
 6. Krischuk V., Farafonov A., Fyrmanova N., Shynkarenko E., Research of dependence PCMF’s with the slots in the ground plane impedances on the microstrip line thickness, International Conference TCSET 2010. "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science"., February 23-27, 2010, Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university., p. 277
 7. А.Ю. Фарафонов, Н.И. Фурманова, С. Н. Романенко, Анализ микрополосковых фильтров с отверстиями в экране с помощью различных САПР, Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, 22-24 вересня 2010, Запоріжжя, Украина., Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет., 3 с
 8. Yu. Sitsilitsin, M Mishchenko, N. Furmanova, O. Farafonov //  "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science", Int. Conf. TCSET'2014. Lviv-Slavsko, Ukraine., Lviv, Lviv polytechnic national university. - P.65
 9. О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова. Проектування фільтрів на основі фракталів // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій, 17-19 вересня 2014, Запоріжжя, Украина., Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет., с. 313-314
 10. Сицилицин, Ю.А. Параллельные вычисиления при квазистатическом анализе устройств на микрополосковых линиях [Текст] / Ю.А. Сицилицин, М.В. Мищенко, Н.И. Фурманова, А.Ю. Фарафонов // Materials of the IV International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. - 2015. - Р. 124-126
 11. Furmanova, N.I. The mobile system for environmental monitoring / N.I. Furmanova, O.Yu. Farafonov, A.R. Kalynychenko // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 161-162
 12. Фарафонов, О.Ю. Використання лазерних систем в задачах оцінки розмірів об’єктів на конвеєрі / О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 84-85
 13. Фарафонов, А.Ю. Позиционирование робота на складе / А.Ю. Фарафонов, А.Р. Калиниченко // Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку. Тези доповідей Регіональної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів 12 квітня 2019 року [Електронний ресурс] / Редкол. : С. М. Турпак (відпов. ред.) Електрон. дані. –Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. - с.79-81
 14. Фурманова, Н. Розробка системи аналізу транспортного потоку / Н. Фурманова, О. Малий, О. Фарафонов // Виробництво Мехатронні Системи 2019: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції, Харків, 24-25 жовтня 2019 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2019. – с. 11-16
 15. Фарафонов, О.Ю. Застосування неоднорідних ліній в задачах синтезу мікросмужкових спрямованих відгалужувачів / О.Ю. Фарафонов, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с.64–66.
 16. Фурманова, Н.І. Ділові ігри як форма активних методів навчання / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 71–73.
 17. Фурманова, Н.І. Застосування ігрового підходу при вивченні дисципліни "Основи проектування ЕА" / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов //Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 73–76.
 18. Фурманова, Н.І. Інтерактивні та ігрові форми навчання студентів технічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, О.Ю. Фарафонов // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" /Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. Тернопіль, 10 червня 2020 р.). –Тернопіль. – 2020. –с. 99-102
 19. Фурманова, Н. Особливості створення 3D-моделей об'єктів для додатків доповненої реальності / Н. Фурманова, П. Костяной, О. Фарафонов, О. Малий // Виробництво & Мехатронні Системи 2020: Матеріали ІV Міжнародної конференції, Харків, 22-23 жовтня 2020 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)]. – Харків: [електронний друк], 2020. - с. 131 - 135
 20. Малий, О.Ю.  Аналітичний огляд пристроїв та автоматичних систем безконтактного вимірювання температури тіла / Малий О.Ю., Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с. 126-128
 21. Фурманова, Н.І. Гейміфікація процесу навчання проектування електронної апаратури / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю.Малий, І.Є. Поспеєва // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.141-142
 22. Фарафонов, О.Ю. Використання фреймворку Xamarin у розробці програмного забезпечення для керування автономними роботами/Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Малий О.Ю. // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.139-140
 23. Фурманова, Н.І. Використання моделі «перевернутого класу» для навчання за спеціальностями 172 та 151 / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий// Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 62-63
 24. Фарафонов, О.Ю. Проектування робота для дослідження групової поведінки / О.Ю. Фарафонов, О.Ю. Малий, О.О. Піроженко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 64-66
 25. Котляров, В.А. Використання протоколу I2C на прикладі лазерних датчиків відстані / В.А. Котляров, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с.  66-69
 26. Палівода, Д.С. Моделювання випробувань квадрокоптерів в системах CAD / Д.С. Палівода, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с.  82-84
 27. Малий, О. Система перетворення схем у САПР «Altium» у формат креслень САПР «КОМПАС»/ О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, І. Поспеєва // Виробництво & Мехатронні Системи 2021: матеріали V-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2021 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2021. – с. 67-69.
 28. Малий, О.Ю. Система аналізу температури зернових та автоматизації рішень щодо переміщення в середині елеваторів для запобігання псуванню / О.Ю. Малий, Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 723-725
 29. Фарафонов О.Ю. Система автоматизованого обліку видобування гірничої маси на гранітних кар’єрах на основі Bluetooth міток / О.Ю. Фарафонов, Б.С. Худзій // Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 729-731
 30. Малий, О. Система навігації на основі технології комп’ютерного зору для БПЛА /О. Малий, Н. Фурманова, О. Фарафонов, П. Костяной // Виробництво & Мехатронні Системи 2022: матеріали VI-ої Міжнародної конференції, Харків, 21-22 жовтня 2022 р.: тези доповідей / [редкол. І.Ш. Невлюдов (відповідальний редактор)].-Харків: [електронний друк], 2022. - с. 74 - 77
 31. Фарафонов О.Ю., Фурманова Н.І., Костяной П.А. Визначення основних критеріїв для вибору програмного забезпечення для картографування за допомогою дронів / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 грудня 2022 р., м. Запоріжжя). [Електронний ресурс] / Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. – с. 117-119

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • International Conference CADSM  "The experience of designing and application of CAD systems in microelectronics", Lviv-Slavsko, Ukraine 2003, 2005, 2007
 • International Conference TCSET "Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science", 2004, 2006, 2010, 2014
 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". Запоріжжя : ЗНТУ, 2010, 2014, 2018, 2020 рр.
 • International Scientific Conference "Information-Management Systems and Technologies", Odessa. 2015 р.
 • Транспортні системи та технології: проблеми та перспективи розвитку: Регіональна науково-практична конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і учнів, 2019 р.
 • Виробництво Мехатронні Системи: Міжнародна конференція, Харків, 2019, 2020 рр.
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" /Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. Тернопіль, 10 червня 2020 р.).
 • Тиждень науки: 2010-2020.

Відзнаки та нагороди:

- Подяка від Голови організаційного комітету Олімпіади за високоякісну роботу в складі апеляційної комісії II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка" - Олеська національна академія харчових технологій, 23-25 травня 2019 року.

Підвищення кваліфікації:

 

 

 

 

- Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення професійної кваліфікації через вдосконалення рівня використання сучасних інформаційних технологій при проектуванні електронних засобів  «Використання FPGA при проектуванні вбудованих електронних пристроїв» в НВП “Хартрон-Юком” з 05.04.2017 р. по 15.05.2017 р.

- Сертифікат про участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 49) м.Тернопіль, 10 червня 2020 р.

- Certificate of AZOV CONTROLS TeraWatt Group Recognised System Integrator A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER про підвищення кваліфікації за програмою: “Ознайомлювальний курс по роботі з контролером ПЛК та системою візуалізації Rockwell Automation”, ТОВ “АЗОВ КОНТРОЛЗ” Україна, Дніпро. Дата стажування: з 20.01.2021 по 22.01.2021 (1 кредит ECST)

Рік початку діяльності в університеті: 2005

Мови спілкування: українська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 41 а
тел.: +380(61)7698-252
e-mail: farafon@zntu.edu.ua

URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/view.php?id=702&course=3534