Ви є тут

Головна

Прізвище: Поспеєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Євгенівна

 

Посада: старший викладач

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6528-9982

Обліковий запис науковця (ResearcherID/Web of Science): -
 
 
Обліковий запис науковця (Scopus): - 
 
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.uy/citations?hl=en&user=XhoGmzwAAAAJ
 
 
 

Освіта: вища

 • Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря, факультет електроної техники, 1983 рік, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом –  "Конструювання і виробництво радіоапаратури", спеціалізація – "Конструювання і виробництво радіоапаратури", кваліфікація за дипломом – "Інженер конструктор-технолог радіоапаратури". Диплом з відзнакою ЗВ № 808118 від 28 червня 1983 р.
 

Наукові інтереси:

 • конструюваня радіоапаратури;
 • функціонально-вартісний аналіз;
 • теорія вирішення винахідницких задач;
 • іновації у техніці;
 • інженерні помилки;
 • соціоніка.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 25, з них  навчальних посібників – 2

 • Інженерні помилки: Навчальний посібник. / Г. Р. Перегрін, Л. І. Башмакова, І. Є. Поспеєва, О. О. Соріна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 289 с.

 • Поспеєва, І.Є. Випробування радіоелектронних засобів [Текст] / І.Є. Поспеєва, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. –  281 с.

Участь у конференціях:

 1.  Е.М.Шин­ка­рен­ко, І.Є. Пос­пеєва. Оп­тимізація конструк­тив­них па­ра­метрів мікрос­муж­ко­вої лінії з ура­ху­ван­ням конструк­тив­но-тех­но­логічних об­ме­жень // Науково-технічна конференція "Тиждень науки" 23 - 28 квітня 2007 р. Запоріжжя: ЗНТУ

 2. І.Є. Пос­пеєва, В.В. Петров. Аналіз можливостей  спільного використання АСК КП НВК „Іскра” з CALS-технологіями // Науково-технічна конференція "Тиждень науки", 21 - 25 квітня 2008 р.Запоріжжя:ЗНТУ

 3. Е.М. Шинкаренко, І.Є. Пос­пеєва, Ю.В. Оніщенко. Оп­тимізація конструк­тив­них па­ра­метрів кільцевих подільників потужності НВЧ.//  Науково-технічна конференція "Тиждень науки" 21 - 25 квітня 2008 р. Запоріжжя: ЗНТУ

 4. И.Е. Пос­пеєва, Т.И. Куляба.Использование СУБД в процессе проектирования РЭС // ІV Міжнародна науково-практична конференція  "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій".  24 - 26 квітня 2008 р. Запоріжжя: ЗНТУ, с. 183-184

 5.  І.Є. Пос­пеєва. Використання САПР Inventor для моделювання деталей несучих конструкцій РЕЗ на базі КП НВК „Іскра”. Науково-технічна конференція "Тиждень науки" 13 - 17 квітня 2009 р.Запоріжжя ЗНТУ

 6. І.Є. Пос­пеєва, Д.А. Коваленко.  Аналіз можливостей використання обчислювальної техніки для реалізації АВВЗ. // Науково-технічна конференція "Тиждень науки": 12 - 16 квітня 2010 р. Запоріжжя: ЗНТУ

 7. Б.А. Артюшенко, І.Є. Пос­пеєва. Інтеграція графічних САПР (Inventor) з системами моделювання антенних пристроїв. //Науково-технічна конференція "Тиждень науки" 12 - 16 квітня 2010 р. Запоріжжя: ЗНТУ

 8. І.Є. Пос­пеєва, Д.А. Коваленко. Помилки при проектуванні РЕЗ, пов'язані з моделюванням. // V Міжнародна науково-практична конференція  "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій".  22 - 24 вересня 2010 р. Запоріжжя: ЗНТУ .

 9. І.Є. Пос­пеєва, Д.А. Коваленко. Аналіз можливостей використання обчислювальної техніки при проведенні функціонально-вартісного аналізу радіоелектронних виробів // Науково-технічна конференція "Тиждень науки" 21 - 25 квітня 2011 р.: Запоріжжя : ЗНТУ

 10. Поспеева, И.Е. Инфокоммуникативные технологии восприятия и переработки информации / И.Е. Поспеева, Т.Ю. Ложневская // Сборник научных трудов международной конференции <<Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016>>. - Д.: НГУ, 2016. - с.486-491

 11. Поспеєва, І.Є. Інфокомунікативні технології сприйняття та переробки інформації [Електронний ресурс] / І.Є. Поспеєва, Т.Ю. Ложневська // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18–21 квітня 2016 р.: тези доп. / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. - C. 294-296 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана

 12. Фурманова, Н.І. Інтерактивні методи навчання при підготовці інженерних кадрів [Електронний ресурс] / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, Р.О. Степура // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 582-584 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 13. Фурманова, Н.І. Особливості підготовки інженерів з радіотехніки та телекомунікацій на рівні світових стандартів [Електронний ресурс] / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, М.Г. Краснокутський // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. - C. 576-578 - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.

 14. Фурманова, Н.И. Обучение студентов инженерных специальностей системному и функциональному подходам с учетом соционических типов / Н.И. Фурманова, И.Е. Поспеева, М.Г. Краснокутский // Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2017». – Д.: НГУ, 2017. – С. 668-672.

 15. Степура, Р.В. Використання командного та ігрового підходів у навчанні студентів / Р.В. Степура, наук. кер. І.Є. Поспеєва // 21-й Міжнародний молодіжний форум "Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті". Збірник матеріалів форуму. Т.9. - Харків: ХНУРЕ, 2017. - с. 34-35

 16. Фурманова, Н.І. Застосування технології доповненої реальності в освітньому процесі для навчання студентів радіотехнічних спеціальностей. / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, П.А. Костяной // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". Збірник тез доповідей: випуск 30 (м. Тернопіль, 11 липня 2018 р.) - Тернопіль. - 2018. - с. 85-88

 17. Поспеєва, І.Є. Застосування CAD/CAM систем для віртуальних випробувань у процесі проектування РЕЗ [Електронний ресурс] / І.Є. Поспеєва, Н.І. Фурманова // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2018 (подано до друку)

 18. Поспеева, І.Є. Особливості використання десяткової матриці пошуку у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / І.Є. Поспеева, М.В. Моздалевський // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 94-96.

 19. Фурманова, Н.І. Математичні методи у наукових дослідженнях в галузі радіоелектроніки / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва// Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 81-83.

 20. Фурманова, Н.І. Ділові ігри як форма активних методів навчання / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 71–73.

 21. Фурманова, Н.І. Застосування ігрового підходу при вивченні дисципліни "Основи проектування ЕА" / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеева, О.Ю. Фарафонов //Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 73–76.

 22. Фурманова, Н.І. Інтерактивні та ігрові форми навчання студентів технічних спеціальностей / Н.І. Фурманова, І.Є. Поспеєва, О.Ю. Фарафонов // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 49)" /Збірник тез доповідей: випуск 49 (м. Тернопіль, 10 червня 2020 р.). –Тернопіль. – 2020. –с. 99-102

 23. Фурманова, Н.І. Гейміфікація процесу навчання проектування електронної апаратури / Н.І. Фурманова, О.Ю. Фарафонов, О.Ю.Малий, І.Є. Поспеєва // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей Х Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції (07-09 жовтня 2020 року, м. Запоріжжя)  – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка» , 2020. - с.141-142

 24. Поспеєва, І.Є. Особливості 3D-моделювання несучих конструкцій радіоелектронних, мехатронних, робототехнічних пристроїв з використанням САПР INVENTOR/ І.Є. Поспеєва, А.Р. Потапенко, І.П. Соколік // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 78-80

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій" (Запоріжжя, 2010, 2020).
 • Тиждень науки (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
 • Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення". (Тернопіль, 11 липня 2018 р.; 10 червня 2020 р.)
 • Международная конференция "Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта" (2016, 2017)

Відзнаки та нагороди:

- Посвідчення від ректора НУ "Запорізька політехніка" за багаторічну сумлінну трудову діяльність та активну участь у громадському житті університете рішенням вченої ради НУ "Запорізька політехніка" від 06 липня 2020 р., протокол № 6/20 нагороджена нагрудним Знаком "За бездоганну працю" III ступеню.

Підвищення кваліфікації:

- Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення професійної кваліфікації через вдосконалення рівня проектування радіоелектронних пристроїв «Проектування радіоелектронної апаратури з використанням сучасних САПР» в КП НВК “Іскра” з 03.11.2016 р. по 05.12.2016 р.

- Сертифікат про участь у роботі Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення» (Випуск 49) м.Тернопіль, 10 червня 2020 р.

Рік початку діяльності в університеті: 1986 рік.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (зі словником).

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
м. Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 40
тел.: +380(617-69-82-52)
e-mail: iris191259@gmail.com