Ви є тут

Головна

Прізвище: Огренич

Ім'я: Євген

По батькові: Вікторович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6124-7432

Обліковий запис науковця (ResearcherID/Web of Science): H-2149-2019
 
 
Обліковий запис науковця (Scopus): 24480185500
 
 
Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.uy/citations?hl=en&user=hYgP9CoAAAAJ
 
 
 
 
Освіта: вища
 • Запорізький національний технічний університет, радіоприладобудівний, 2005, дипломом АР №27961901 з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.091001 «Виробництво електронних засобів», спеціалізація – «Виробництво електронних засобів», кваліфікація за дипломом – «магістр з електронних апаратів». Диплом АР №27961901 з відзнакою від 30.06.2005 р.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт: "Вдосконалення методів автоматизованого проектування тепловідвідних елементів радіоелектронних апаратів", рік захисту - 2016, Національний університет "Львівська політехніка". Диплом кандидата наук ДК №037514 від 01.07.2016 р.

   

Наукові інтереси:

 • теплообмін в радіоапаратурі;
 • математичне моделювання фізичних процесів;
 • сучасні CAE системи.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 28, з них патентів – 2, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 1. Гапоненко, Н.П. Проектирование гофрированных теплоотводов [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2007. №2. – С. 5-8
 2. Гапоненко, Н.П. Массогабаритные показатели гофрированных радиаторов [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». – м. Запоріжжя, Україна: 2006 – С. 151-152
 3. Шило, Г.Н. Проектирование ребристых теплоотводов минимальной массы [Текст] / Г.Н. Шило, Е.В. Огренич, А.В. Филобок, Н.П. Гапоненко // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2010. №2. – С. 42-47
 4. Шило, Г.Н. Проектирование радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами [Текст] / Г.Н. Шило, Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2011. №1-2. – С. 30-33 
 5. Гапоненко, Н.П. Проектирование штыревых радиаторов с оптимальными массогабаритными параметрами [Текст] / Н.П. Гапоненко, М.С. Марухняк, Е.В. Огренич // Прикладная радиоэлектроника. – 2012. – Т. 11 №1. – С. 112-115 
 6. Огренич, Е.В. Проектирование пластинчато-ребристых радиаторов минимальной массы [Текст] // Радиоэлектроника. Информатика. Управление. – 2012. №2. – С. 45-48
 7. Пат. 81042 Україна, МПК8 H 05 K 7/20. Система охолодження друкованих плат в блоках радіоелектронної апаратури етажерного типу [Текст] / Г.Н. Шило, Є.В. Огренич, О.В. Сиротюк, М.П. Гапоненко; заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет. – № u201210215; заявл. 28.08.2012 ; опубл. 25.06.2013, Бюл. № 12. – 3 с.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 56326 України. Автоматизована система оптимізації конструкцій радіаторів для охолодження радіоелектронних апаратів [Текст] / Є.В. Огренич, О.М. Кагітіна, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило; заявник Запорізькій національний технічний університет. – опубл. 05.09.2014. – 7 с.

Участь у конференціях:

 1. Gaponenko, N. Strategy of flanged radiators design [Текст] / N. Gaponenko, E. Ogrenich // Proceedings of the International Conference TCSET’2006 “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” Lviv-Slavske (Ukraine), 28 Feb-04 Mar 2006.- P. 554-556
 2. Гапоненко, Н.П. Исследование массогабаритных показателей теплоотводящих элементов радиаторов [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Труды седьмой Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2006) – Т. 2. – г. Одесса, Украина: 2006. – с. 40
 3. Gaponenko, N. Reseach of thermal process in goffered heat sink [Текст] / N. Gaponenko, E Ogrenich // Proceedings of the IX th International Conference CADSM’2007 “The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics” Lviv-Polyana (Ukraine), 20-24 Feb. 2007. Lviv, 2007. P. 308-310
 4. Гапоненко, Н.П. Проектирования теплоотводящих элементов электронных аппаратов [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Труды восьмой Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2007) – Т. 2. – г. Одесса, Украина: 2007. – С. 262
 5. Gaponenko, N. Optimization of mass and size of heat sinks with finned surfaces [Текст] / N. Gaponenko, E. Ogrenich // Proc. of the International Conf. «Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science» (TCSET’08), Lviv-Slavske, 19-23 Feb. 2008. Lviv, 2008. P. 545-546
 6. Гапоненко, Н.П. Проектирование ребристых радиаторов с оптимальными массогабаритными показателями [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Труды девятой Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2008) – Т. 1 – г. Одесса, Украина: 2008. – С. 42
 7. Шило, Г.Н. Оптимизация массогабаритных показателей радиаторов с ребристыми поверхностями [Текст] / Г.Н. Шило, Е.В. Огренич, Н.П. Гапоненко // Тези доповідей IV міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіоелектроніки, телекомунікацій та інформаційних технологій», м. Запоріжжя, Україна, 24-26 вересня 2008 року: тези доповідей – м. Запоріжжя: ЗНТУ 2008. – С. 188-190
 8. Гапоненко, Н.П. Многопараметрическая оптимизация массогабаритных показателей ребристых радиаторов [Текст] / Н.П. Гапоненко, Е.В. Огренич // Труды десятой Междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2009) – Т. 1 – г. Одесса, Украина: 2009. – С. 77
 9. Shilo, G.N. Design of finned heatsinks having minimum mass [Текст] / G.N. Shilo, E.V. Ogrenich, N.P. Gaponenko // Proceedings of the X th International Conference TCSET’2010 “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” Dedicated to the 165th Anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv–Slavske, 23-27 Feb. 2010. – Lviv, 2010. – P. 301-302
 10. Шило, Г.М. Проектування ребристих радіаторів з оптимальними масогабаритними показниками [Текст] / Г.М. Шило, Є.В. Огренич, М.П. Гапоненко // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Міжнародна науково-практична конференція, 22-24 вересня 2010 року: тези доповідей – м. Запоріжжя: ЗНТУ – 2010 – С. 76-78
 11. Огренич, Є.В. Проектування радіаторів з оптимальними масогабаритними показниками [Текст] // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Міжнародна науково-практична конференція, 19-21 вересня 2012 року: тези доповідей – м. Запоріжжя: ЗНТУ – 2012 – С. 284-285
 12. Каспирович, Н.О. Дослідження характеристик оребренного каналу при примусовому повітряному охолоджені [Текст] / Н.О. Каспирович, Є.В. Огренич // Тиждень науки: науково-практична конференція, тези доповідей, 15 – 19 квітня 2013 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. – С.162–163
 13. Шило, Г.Н. Исследование тепловых характеристик оребренного канала при принудительном воздушном охлаждении [Текст] / Г.Н. Шило, Н.А. Каспирович, Е.В. Огренич, Н.П. Гапоненко // Современные информационные и электронные технологии (СИЭТ – 2013): двенадцатая международная конференция: труды конференции, 27 – 31 мая 2013. – Одесса: ОДНТУ, 2013. – Т2. – С.44 – 45
 14. Кагитина, О.Н. Автоматизированная система оптимизации конструкций радиаторов для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры [Текст] / О.Н. Кагитина, А.В. Пархоменко, Г.Н. Шило, Е.В. Огренич // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: VII Міжнародна науково-практична конференція, 17 – 19 вересня 2014 року: тези доповідей. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С.283 – 284
 15. Шило Г.М., Лопатка Ю.А., Огренич Є.В. Інтенсифікація тепловідводу в герметичних блоках етажерної конструкції Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: міжнар. наук.-практ. конф., 21–23 вер. 2016 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 226-228.
 16. G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75
 17. G. Shilo. Thermal Design of Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Ogrenich, T. Kulyaba-Kharitonova, O. Buhaiev  // Conference Proceedings "Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019", Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. – P.153-156.
 18. G. M. Shilo, Optimization of the Mass Characteristics of the Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin , E. Ogrenich //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, Pages 340-343
 19. Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p. 556-561
 20. Шевченко, О.С. Переваги використання хмарних технологій при вивченні CAD/CAM/CAE систем / О.С. Шевченко, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, Є.В. Огренич, В.С. Дейдей // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 56–58.
 21. Шило, А.П. Анімація 3D-моделей в Blender / А.П. Шило, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило, Є.В. Огренич // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 72-74

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • International Conference "The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" CADSM (2007, 2017)

 • International Conference TCSET “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science” (2006, 2008, 2010)

 • Международная конференция «Современные информационные и электронные технологии» Одеса (2006, 2007, 2008, 2009, 2013)

 • Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій" Запоріжжя (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016)

 • International Conference "Manufacturing & Mechatronic Systems", Kharkiv, (2017)

 • International Conference "Advanced Computer Information Technologies" ACIT, Ceske Budejovice, Czech Republic, (2019).

 •  International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (2019)

Підвищення кваліфікації:

- Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення професійної кваліфікації через впровадження результатів комп’ютерного моделювання теплових режимів радіоелектронних пристроїв в процес їх проектування «Розрахунок теплових режимів блоків радіоелектронної апаратури» в КП НВК “Іскра” з 03.11.2016 р. по 05.12.2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (зі словником).

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя,Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41a
тел.: +380(61)7698252
e-mail: lamer@zntu.edu.ua

URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=699

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6124-7432