Ви є тут

Головна

Прізвище: Засовенко

Ім'я: Андрій

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри "Вища метаматика"

Участь у роботі рад і державних структур: відповідальний за НДР викладачів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1012-6742

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, радіоприладобудівний факультет, 2000 р., спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «комп’ютерні системи та мережі», спеціалізація – «інженер-системотехник», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.01.04 «механіка деформівного твердого тіла»:
  «Пружні та пружно-пластичні хвилі у стержньових конструкціях»; рік захисту – 2009 р., Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • механіка деформівного твердого тіла

Дисципліни, які викладає:

 • Вища математика

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 50, з них патентів – 0, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

 • Shtefan T. Numerical and Analytical Solution of the Problem on Deformation of the Circular Cylinder Using the Bessel Functions / T. Shtefan, A. Zasovenko // ж-л Вісник ТНТУ. – Тернопіль, 2018. – № 2(90). – С.101-108
 • Штефан Т.А. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок / Т.А. Штефан, А.В. Засовенко // ж-л Вісник двигунобудування. – № 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 51-59
 • Засовенко А.В. Про дію рухомого навантаження на пружно-пластичну балку // ж-л Вісник двигунобудування. – № 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 44-47
 • Засовенко А.В. Контактне деформування балки кінцевої довжини на односторонній інерційній основі // ж-л Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – № 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 131-133
 • Данильченко Д.В., Засовенко А.В., Мастиновський Ю.В. Торцевой удар по оболочке с криволинейной осью // ж-л Вісник двигунобудування. – № 1. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 46-49
 • Дубина В.И., Широкобоков В.В., Бичевой А.Ф., Засовенко А.В. Методика построения графиков усилия деформации при холодном выдавливании // ж-л Обработка материалов давлением. – № 4(33). – 2012. – Краматорск: ДГМА, 2012. – С. 40-45
 • Обдул Д.В., Широкобоков В.В., Обдул В.Д., Засовенко А.В. Использование компактных механизмов в механических прессах при коэффициенте шатуна равном единице // ж-л Обработка материалов давлением. – № 4(33). – 2012. – Краматорск: ДГМА, 2012. – С. 216-221
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель геометрично фрактальних фізичних ком пактів з ередитарними властивостями / В.М. Онуфрієнко, А.В. Засовенко, Н.М. Антоненко // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали 9-ої міжнародної науково-практичної конф., м. Київ, 28-29 грудня 2020 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2021. – С. 121-124
 • Штефан T.О. Дослідження осаду циліндричної заготовки в умовах осесиметричної деформації / T.О. Штефан, A.В. Засовенко // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали 8-ої міжнародної науково-практичної конф., м. Київ, 26-27 грудня 2019 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2020. – С. 170-171
 • Засовенко А.В. Чисельно-аналітичний розв’язок задачі про деформування циліндричної заготовки в умовах вісесиметричної деформації / А.В. Засовенко, Т.О. Штефан // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2019), м. Дніпро, 26-28 березня 2019 р. - Дніпро: НМетАУ, 2019. - С. 55
 • Shtefan T.A. Simulation of Plasto-Elastic Waves in Structures under Dynamic Loads / T.A. Shtefan, A.V. Zasovenko // Математика в сучасному технічному університеті: матеріали 7-ої міжнародної науково-практичної конф., м. Київ, 27-28 грудня 2018 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2019. – С. 25-27
 • Shtefan Т.A. The solution of the problem about the deformation of a circular cylinder with the use of the bessel’s functions zero and first order / T. Shtefan, A. Zasovenko // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні: матеріали міжнародної науково-практичної конф. (ITMM-2018), м. Дніпро, 27-29 березня 2018 р. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - С. 107
 • Shtefan Т.A. Numerical simulation of plastic deformation of the cylindrical bushing sleeve as a result of the loading base / Т.A. Shtefan, A.V. Zasovenko // Научный диалог. Вопросы точных и технических наук (по материалам международной научно-практической конф., 12 августа 2017 г.). – Санкт-Петербург, 2017. – С. 18-19
 • Засовенко А.В., Мастиновский Ю.В. Нестационарное взаимодействие балки конечной длины с основанием // Математичні проблеми технічної механіки: матеріали міжнародної наукової конф. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 55
 • Засовенко А.В. Балка Тимошенко конечной длины под действием подвижной нагрузки // Актуальні проблеми математики та інформатики: матеріали 2-ї Всеукраїнської наукової конф. молодих дослідників. – Запоріжжя: ЗНУ, 2004. – C. 36
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота районної адміністрації по Жовтневому району Запорізької міської ради, 2011 р.
 • Почесна грамота (до Дня незалежності України) Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну роботу, високий професіоналізм, 2020 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2004

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Гоголя 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 216, 209, 242
тел.: +38(061)7698-446; +38(061)7698-243
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua
URL: Персональна сторінка в системі дистанційного навчання Moodle