Ви є тут

Головна

Прізвище: Онуфрієнко

Ім'я: Леонід

По батькові: Михайлович

ORCID: 0000-0002-5322-5719

Посада: доцент

Організаційна робота: член Ради машинобудівного факультету (НУ «Запорізька політехніка»), голова навчально-методичної комісії кафедри

Вчений ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

  • Дніпропетровський державний університет, фізичний факультет, рік закінчення – 1976; спеціальність за дипломом – «фізика», спеціалізація – «викладач фізики», кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»

 

Дисертації:

  • кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.03 «радіофізика»: «Применение метода произведения областей для расчета волноводных разветвлений в Н-плоскости»; рік захисту - 1990, Ростовський державний університет

Наукові інтереси:

  • математичні методи моделювання в радіофізиці
  • фрактальна теорія поля

Дисципліни, які викладає:

  • вища математика

Навчальні посібники: 1

  1. Теорія ймовірностей. Математична статистика (Основні поняття і формули. Типові задачі. Задачі для самостійної роботи) / Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. – Запоріжжя: ЮСКОМ, 1997. – 110 с.

Основні наукові роботи (публікації):

Онуфриенко Л.М., Чумаченко В.П., Чумаченко Я.В. К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов. Часть I. Е-плоскостная задача // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 3(34). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 7-14 – DOI: 10.15588/1607-3274-2015-3-1

Онуфриенко Л.М., Чумаченко Я.В., Чумаченко В.П. К теории Е-плоскостного волноводного трансформатора с осевой симметрией N-го порядка // ж-л Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – № 1(30). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 7-13 – DOI: 10.15588/1607-3274-2014-1-1

Zinenko I.I., Onufrienko L.M., Chumachenko V.P. Matching of planar waveguide T-nodes by symmetrical wedge shaped bulge // Journal Radiotekhnika i Elektronika. – 1994. – 39(5). – P. 782-785 (Scopus)

Zinenko I.I., Onufrienko L.M., Chumachenko V.P. Weak coupling effect in the waveguide T-junctions with triangle extension of the joining cavity // Izvestiya VUZ: Radioelektronika. – 1997. – 40(8). – P. 73-76 (Scopus)

Onufriyenko L.M., Chumachenko V.P. Diffraction of the H10-mode at the junction of rectangular waveguides in the H-plane // Soviet journal of communications technology & electronics. – 1988. – 33(9). – P. 172-174 (Scopus)

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

Onufrienko V.M. Modeling characteristics of field-effect fractal nanotransistor / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufriyenko // IEEE: Proceedings 15th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2020), Lviv-Slavske, Ukraine, February 25-29, 2020. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2020. – P. 586-589. – DOI: 10.1109/TCSET49122.2020.235500 (Scopus)

Онуфрієнко В.М. Ередитарність диферінтегрального шару на фрактально конфігурованому контакті метал-електроліт / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали дев’ятнадцятої міжнародної науково-технічної конф. (ВОТТП-2019), м. Одеса, 14-17 червня 2019 р. – Одеса: Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова, 2019. – С. 50-51

Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель польового транзистора з фрактальним наношаром каналу / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: матеріали VII міжнародної науково-практичної конф., м. Чернівці, 8-10 листопада 2018 р. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2018. – С. 113-114

Onufrienko V.M. Planar Fractally-Shaped Terahertz Waveguide: on the Goos-Hӓnchen Effect / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufrienko // IEEE: Proceedings of 14th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2018), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20-24, 2018. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2018. – P. 1237-1240. – DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336418 (Scopus), (Web of Science)

Онуфрієнко В.М. Метод диферінтегрування граничних умов фрактального типу в задачах дифракції / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова, Л.М. Онуфрієнко // матеріали 18-ої міжнародної наукової конф. ім. академіка М. Кравчука, м. Луцьк-м. Київ, 7-10 жовтня 2017 р. – Київ: НТУ України «КПІ ім. Ігоря Сікорського», 2017. – Т. 1. – С. 120-123

Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. Fractal Log-periodical Wideband Antenna: On Geometrical Design and Wave Place Conjugation // Proceedings 16th International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-2016), Lviv, Ukraine, July 5-7, 2016. – P. 165-168

Onufrienko V.M., Onufrienko L.M. A Fractal Log-periodical Antenna With Variable Scaling: On Theoretical Model Elaboration // IEEE: Proceedings of 13th International Conf. on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET-2016), Lviv-Slavske, Ukraine, February 23-26, 2016. – Lviv: Lviv Polytechnic National University, 2016. – P. 177-179 (Scopus)

Онуфрієнко Л.М., Онуфрієнко В.М., Долгій О.А. Спонтанна поляризація фрактального нелінійного середовища // Сучасні проблеми фізики, хімії та біології: матеріали 1-ої міжнародної науково-технічної конф., м. Севастополь, 28-30 листопада 2012 р. – С. 16-18

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

  1. Нагрудний знак ЗНТУ 2-го ступеня «За бездоганну працю» (2010 р.).
  2. Почесна грамота (до 115-ї річниці ЗНТУ; 2015 р.) Запорізької міської ради за бездоганну багаторічну працю, за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів.
  3. Почесна грамота (до 119-ї річниці НУ «Запорізька політехніка»; 2019 р.) Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Рік початку діяльності в університеті: 1977

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул. Гоголя, 64, м. Запоріжжя, 69063
аудиторія (кабінет): 209; 216
тел.: +38(061)7698-446; +38(061)7698-243
e-mail: kafedra_vm@zntu.edu.ua