Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Мізерна

Ім'я: Олена 

По батькові: Леонідовна

Посада: старший викладач кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1867-4700

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; шифр спеціальності  8.04030101; кваліфікація за дипломом – Магістр прикладної математики; рік закінчення  – 2004.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04. Тема кандидатської дисертації:  «Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування», рік захисту дисертації 2021, захищено дисертацію у НУ «Запорізька політехніка».

Наукові інтереси:

 • В’язкопружне деформування композиційних матеріалів

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Мізерна, О.Л. Напружено-деформований стан волокнистих композиційних матеріалів в умовах в’язкопружного деформування [Текст] : дис. канд. техн. наук: 01.02.04 : защищена 11.05.21 / Мізерна Олена Леонидівна. – Запоріжжя, 2021. – 135 с. EIR ZNTU
 • Мізерна, О. Л. Визначення напружено-деформованого стану конструкцій з в’язкопружних волокнистих композиційних матеріалів на основі матриці жорсткості просторово-часового скінченного елемента / О. Л. Мізерна, С. М. Гребенюк, М. І. Клименко // Геотехнічна механіка. – 2021. – 157. – С. 140–151. 
 • Mizerna, O. Calculation of the stress-strain state of a pneumocylinder with a rubber-cord shell / O. Mizerna // Polish journal of science. – 2020. – № 24. – Vol. 1. – P. 56-60.EIR ZNTU
 • Гоменюк, С.І. Чисельне деформування в’язкопружного деформування віброізолятора із волокнистого композиційного матеріалу [Текст] / С.І. Гоменюк, С.М. Гребенюк, М.І. Клименко, О.Л. Мізерна // В
 • Мізерна, О.Л. Моделювання напружено-деформованого стану гумовокордового віброізолятора за допомогою метода скінченних елементів [Текст] / О.Л. Мізерна // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 171-180.
 • Petryshchev, A. The research of resource-saving properties of molybdenum alloying additive, obtained by the metallization of the oxide concentrate [Текст] / A. Petryshchev, S. Hryhoriev, G. Shyshkanova, O. Skuibida, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Mizerna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Т. 3, № 5 (87) – С. 18-23.
 • Hryhoriev, S. Research into specifics of recycling the scale of nickel-molybdenum containing precision alloys by the method of hydrogen reduction [Текст] / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, A. Kovalyov, G. Shyshkanova, M. Yamshinskij, G. Fedorov, Ya. Chumachenko, O. Mizerna, Ye. Goliev, O. Shcherbyna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Т. 5, № 12(89) – С. 34-38.
 • Гребенюк, С.Н. Напряженно-деформированное состояние волокнистых композиционных материалов в условиях вязкоупругого деформирования / С.Н. Гребенюк (ЗНУ), Е.Л. Мизерная // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ: СУНУ, 2015. – C. 39-46.
 • Гребенюк, С.Н. Специальные конечные элементы в программном комплексе «МІРЕЛА+» / С.Н. Гребенюк, Е.Л. Мизерная, Е.Л. Решевская, В.М. Тархова // Вестник Херсонского национального технического университета. – Херсон: ХНТУ, 2010. – Вып. 3 (39). – 5 с.
 • Гребенюк С.Н. Напряженно-деформированное состояние волокнистых композиционных материалов в условиях вязкоупругого деформирования / С.Н. Гребенюк, Е.Л. Мизерная // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2010. – № 10 (152), ч. 2. – С. 41-48. EIR ZNTU

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 • Мізерна, О.Л. Дослідження напружено-деформованого стану амортизатора з композитною вставкою [Електронний ресурс] / О.Л. Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – C. 644-645.
 • Мізерна О.Л. Розрахунок напружено-деформованого стану в’язкопружного волокнистого композиту [Текст] / О.Л. Мізерна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 346-347.
 • Мізерна, О.Л. Вплив в’язкопружних властивостей еластомера на напружено-деформований стан композитів / О.Л. Мізерна // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 393.
 • Мизерная, Е.Л. Исследование напряженно-деформированного состояния композита с вязкоупругой матрицей / Е.Л. Мизерная // VIII Международные молодежные научно-технические чтения им. А.Ф. Можайского: міжнар. наук.-практ. конференція АО «Мотор Січ», 19-20 травня 2015 р.: Запорожье, 2015 – С. 36-37.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2004

Мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063

аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)7698266
e-mail: el_mi15@ukr.net