Ви є тут

Головна

Прізвище: Шишканова

Ім'я: Ганна

По батькові: Анатоліївна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-0336-2803

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):  O-5743-2015

Обліковий запис науковця (Scopus): 56871105500

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=XyfkMD8AAAAJ&hl=ru&oi=ao

Освіта: вища

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04. Тема кандидатської дисертації:  «Розв’язання просторових контактних задач з невідомою двозв’язною областю контакту», рік захисту дисертації 2006, захищено дисертацію у ДНУ.

 

Наукові інтереси:

 • Прикладна математика, механіка суцільного середовища;
 • Багатомірні інтегро-диференційні рівняння;
 • Теорія особливостей;
 • Теорія потенціалу;
 • Некоректні задачі;
 • Теорія катастроф;
 • Теорія невизначенності.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Hryhoriev, S., Shyshkanova, G., Kulabnieva, O., Ostapenko, V., Vodennikova, O., Riabenko, A. & Shumykin, S. (2023) Melting of resource-saving alloys for precision NI-MO alloys: optimization of technical and economic indicators. Журнал хімічної технології та металургії, 58(4), 772-782.
 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G. Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman and O. Shcherbyna // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. – V.2346, №1 – p.012006 (7 pages) https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2346/1/012006
 • Ohanisian, A. Organic farms are the fundamental basis for the sustainable foreign economic activities of agrarians in Ukraine. / A. Ohanisian, N. Levchenko, G. Shyshkanova, G. Abuselidze, V. Prykhodko, O.Banchuk-Petrosova // Environmental & Socio-economic Studies. – 2022. – 10 (2). – P. 49-61.
 • Datsii, O. State decoupling audit of low-carbon agricultural production [Текст] / O. Datsii, N. Levchenko, G. Shyshkanova, R. Dmytrenko, G. Abuselidze // Rural Sustainability Research. – 2021. – V.45, № 340 –P. 94-112.
 • Hryhoriev, S. Determining the patterns of phase and structural transformations at carbon thermal reduction of molybdenum concentrate / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, G. Shyshkanova et al / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2018. – Т. 2, № 12 (92) – С. 27-32.
 • Hryhoriev, S. Research into specifics of recycling the scale of nickel-molybdenum containing precision alloys by the method of hydrogen reduction [Текст] / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, A. Kovalyov, G. Shyshkanova, M. Yamshinskij, G. Fedorov, Ya. Chumachenko, O. Mizerna, Ye. Goliev, O. Shcherbyna // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2017. – Т. 5, № 12(89) – С. 34-38.
 • Shyshkanova, G. Stress and elastic displacement in doubly-connected rectangular contact areas of machine pieces / G. Shyshkanova, T. Zaytseva, O. Frydman // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2016. – № 4. – С. 77-81.
 • Shyshkanova, G. The analysis of manufacturing errors effect on contact stresses distribution under the ring parts deformed asymmetrically / G. Shyshkanova, T. Zaytseva (ДНУ), O. Frydman (ДНУ) // Металургійна та гірничорудна промисловість. – 2015. – № 7. – С. 352-357.
 • Shyshkanova G. The distance learning in the organization of students’ self-study of mathematical courses / G. Shyshkanova, T. Zaytseva, O. Frydman // Nauka i studia. – 2014. – Vol. 21, No. 131. –  pp. 82-89.EIR ZNTU
 • Мастиновський Ю.В. Теорія функцій комплексної змінної. Навчальний посібник. / Ю.В. Мастиновський, Г.А. Шишканова // Запоріжжя : ЗНТУ, 2012 – 160 с. (гриф надано Міншстерством освіти і науки України (лист № 1/11-101 від 06 січня 2011р.))
 • Шишканова Г.А. Розрахунок контактного тиску під прямокутними штампами з урахуванням тертя / Г.А.Шишканова // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2006. – № 2. – С. 96-100.
 • Шишканова А.А. О решении контактной задачи с учетом трения и шероховатости для штампа в форме двусвязного квадрата в плане // Вісник Донецького ун-ту. Серія А: Природничі науки. – 2004. – Вип.1. – С. 95-102.
 • Шишканова, А.А. Исследование контактных задач с трением при использовании разложения потенциалов. // Прогрессивные технологии и системы машиностроения. – 2003. – Вып. 26. – С.187-191.

Всього наукових праць: 77, з них навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • Shyshkanova, G. Solving three-dimensional contact problems for foundation design in green building [Електронний ресурс] / G. Shyshkanova, T. Zaytseva, V. Zhushman, N. Levchenko, O. Korotunova // The 12th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 6-8, 2023.: conf. program-abstracts. – Kuala Lumpur, Malaysia, 2023. – C. 16-17 (англ.)
  • Korotunova, O.  Mathematical modeling of cylindrical structures under impulse loading [Електронний ресурс] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova //Mathematics in Technical and Natural Sciences: матеріали гібридної міжнар. наук. конф., Албена, 21-26 червня 2023 р. – Софія, Болгарія, 2023. - C. 34 (англ.)
  • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
  • Шишканова, Г.А. Про деякі проблеми дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Г. А. Шишканова, Т. А. Зайцева, О.Д. Фридман, О.А. Щербина // Science and education: problems, prospects and innovations. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference, November 4-6, 2020: материалы конф. – Kyoto, Japan: CPN Publishing Group, 2020. – P. 679-684.
  • Шишканова, Г.А. Дистанційні технології освіти для самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін [Текст] / Г.А. Шишканова, Т.А. Зайцева, О.Д. Фридман // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості та освіті: міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня, 2016 р.: тези доп. – Дніпро: ДНУЖТ, 2016. – С. 44-45.
  • Шишканова, Г.А. Сучасні особливості викладання математичних дисциплін у технічному ВУЗі [Текст] / Г.А. Шишканова, Т.В. Зарубіна // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 343-344.
  • Шишканова, Г.А. До сумування розбіжних рядів [Текст] / Г.А.Шишканова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т. 1. – С. 342-343.
  • Шишканова, Г.А. Важливість застосування дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів при вивченні математичних дисциплін / Г.А. Шишканова // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1:  Запоріжжя, 2015. – С. 392-393. 
  • Shyshkanova, G. Integral Equations for contact interaction problems / G. Shyshkanova // Multiscale simulation methods for soft matter systems: міжнар. наук.-практ. конференція-семінар ун-та Маінц, 26-28 жовтня 2015 р.: Маінц, Німеччина, 2015. – С. 41.
  • Shyshkanova, G. Strength characteristics of elastic space with a doubly-connected flat crack under uniaxial tension / G. Shyshkanova // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XVII міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 27-29 травня 2015 р.: Київ, 2015. – С.90.
  • Shyshkanova, G.А. Solution of integral equation with aftereffect for intelligent self-learning system of music creation [Текст] / G.А.Shyshkanova, O.А.Zaitseva, А.D.Fridman // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем (MPZIS - 2014): збірник матер. ХII міжнар. наук. практ. конф., 19-21 листопада 2014 р., Дніпропетровськ / ДНУ. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 33.
  • Шишканова, Г.А. Заходження найбільших напружень в несиметричних областях контакту [Текст] / Г.А. Шишканова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С.88-89.
  • Шишканова, А.А. Решение интегральных уравнений механики контактного взаимодействия для двусвязных областей [Текст] / А.А. Шишканова // Дифференциальные уравнения. Функциональные пространства. Теория приближений. Международн. конф., посвященная 105-летию со дня рожд. С.Л.Соболева: труды конф., 18-24 августа 2013 г., Новосибирск/ Ин-т математики СО РАН. – Новосибирск, 2013.  С. 301-302.
  • Шишканова, Г.А. Розв’язання інтегральних рівнянь для визначення дії на лінійну схему в радіотехнічних пристроях [Текст] // Г.А. Шишканова // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя / ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 2 с.
  • Шишканова, А.А. Принятие решений для размещения торговых центров с использованием разложения потенциала с несимметричной плотностью [Текст] / А.А. Шишканова, Т.А. Зайцева, А.Д. Фридман, // Математичне та програмне забеспечення інтелектуальних систем (MPZIS - 2012): збірник матер. Х міжнар. наук. практ. конф., 21-23 листопада, 2012р., Дніпропетровськ / ДНУ. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 333.

  Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

  Рік початку діяльності в університеті: 1999

  Мови спілкування: українська, російська

  Контакти:

  адреса:  вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063   
  аудиторія 354
  тел.: +380(61) 769-84-39
  e-mail:  kafedra_pm@zntu.edu.ua