Ви є тут

Головна

Прізвище: Кривцун

Ім'я: Олена

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):0000-0003-0782-8751

Освіта: вища

 • Московский институт электронной техники (МИЭТ), физико-технический факультет, 1992, спеціальність за дипломом – «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы», кваліфікація за дипломом – «инженер-физик»
 • ГУ "ЗІДМУ", факультет управління, 2005, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.000005 «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «магістр»
 • ЗНТУ, факультет інформатики та обчислювальної техніки, 2011, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 6.040303 «Системний аналіз», кваліфікація за дипломом – «бакалавр»
 

Наукові інтереси:

 • дискретна математика
 • алгоритми штучного інтелекту
 • математичне і комп`ютерне моделювання складних систем

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія ймовірностей та математична статистика
 • Об`єктно-орієнтоване програмування
 • Алгоритми та структури даних
 • Проектування інформаційних систем та баз даних
 • Програмування та алгоритмічні мови

Основні наукові роботи (публікації):

 • Kryvtsun, O.V. Representation of Fragmentary Structures by Oriented Graphs // Cybern Syst Anal (2019) 55: 313. https://doi.org/10.1007/s10559-019-00136-5
 • Козин И.В., Борю С.Ю., Кривцун Е.В. Математическая модель комбинированной задачи транспортной логистики / Вісник Запорізького Національного Університету : зб. наук. праць. Економічні науки. – 2018. – №1(37). – С. 44-51.
 • Козин И.В., Кривцун Е.В. Моделирование однослойных и двухслойных трассировок // Управляющие системы и машины. – 2016. – №2. – стр. 58 – 64.
 • Kozin I.V., Borue S.Yu., Kryvtsun O.V. Mathematical model of different type bin packing // Bulletin of Zaporizhzhia national university. Economic sciences. – 2016. – №2 (30). – С. 85 – 92.
 • Кривцун Е.В. Эволюционно-фрагментарный алгоритм поиска минимального множества аксиом // Управляющие системы и машины. – 2016. – №5. – стр. 25 – 31.
 • Kozin, I.V., Kryvtsun, O.V. & Pinchuk, V.P. Evolutionary-fragmentary model of the routing problem // Cybern Syst Anal (2015) 51: 432. https://doi.org/10.1007/s10559-015-9734-9
 • Козин И.В., Кривцун Е.В., Полюга С.И. Фрагментарная структура и эволюционный алгоритм для задач прямоугольного раскроя / ВІСНИК Запорізького Національного Університету. Серія «Фізико-математичні науки». – 2014. – №2. – С. 65 – 72.
 • Козин И. В., Кривцун Е. В. Перечисление фрагментарных структур // Вісник Запорізького нац. ун-ту : Серія «Фізико-математичні науки». – 2012. – № 2. – С. 45 – 50.

Участь у конференціях:

 • Міжнародний науковий симпозіум “Інтелектуальні рішення”. Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи), Ужгород, 15-20 квітня 2019 р.
 • Загальноукраїнська конференція "MATLAB та комп’ютерні обчислення в освіті, науці та інженерії", Київ, 16 – 18 травня 2019.
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 16-20 квітня 2018 р.
 • The IV International Conference on memory of corresponding member of National Academy of Science of Ukraine Valery Sergeevich Melnik, Kyiv, Ukraine, April 4–6, 2018.
 • Двадцятий Міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”, Кропивницький, 13-14 квітня 2018 р.
 • XVI міжнародна науково-практична конференція “Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем (MPZIS-2018)”, Дніпро, 21-23 листопада 2018 р.
 • 5-я Международная научная конференция «Математическое моделирование, оптимизация и информационные технологии (MMOTI-2016)», Кишинэу, 22 – 25 марта 2016 г.
 • Вісімнадцятий Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», Кіровоград, 15 – 16 квітня 2016 р.
 • Міжнародна наукова школа-семінар «Питання оптимізації обчислень (ПОО-XLII)», присвячена 85-річчю від дня народження академіка В.C. Михалевича, Київ : Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, 2015.
 • XIII Міжнародна науково-практична конференції „Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем”, Дніпропетровськ, 18-20 листопада 2015 р.
 • XII Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара, 19-21 листопада 2014 р.
 • 16-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформацiйнi технології (SAIT 2014)», Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 26-30 травня 2014 р.
 • 16-й Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», Кіровоград: Кіровоградський національний технічний університет, 11-12 квітня 2014 р.
 • XI Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем», Дніпропетровськ: Дніпропетровський національний ун-т ім. Олеся Гончара, 20-22 листопада 2013 р.
 • 15-а Міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз та інформацiйнi технології (SAIT 2013)», Київ: ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ», 27-31 травня 2013 р.
 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: російська, українська, англійська (B2)

Контакти:

адреса:69063, м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 361
тел.: +380(61)7698247
e-mail:kafedra_saom@zntu.edu.ua