Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Пожуєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Сергіївна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9337-0443

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus):

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_zgusB8AAAAJ

Освіта:  дві  вищі

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Прикладна математика; шифр спеціальності 7.08020209; рік закінчення –1996.

Класичний приватний університет; спеціальність за дипломом – Економічна кібернетика; шифр спеціальності  8.050102; рік закінчення – 2009.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04. Тема кандидатської дисертації:  «Математическое моделирование динамических процессов в слоистых армированных средах», рік захисту дисертації 2000, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

 

Наукові інтереси:

 • Механіка деформівного твердого тіла;
 • Економічна кібернетика.  

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації): 

 • Pozhuyeva I. S. Stress-deformed state of the shell with a small initial deflection under the action of the end load / I. S. Pozhuyeva, T. I. Levitskaya //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2021. – №. 1. – С. 67-72. 
 • Левада, В.С. Интегральное представление разрывного решения задачи, описывающей обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2018. – № 1. – С. 78-84.
 • Левада, В.С. Построение матрицы фундаментальных решений системы уравнений, описывающих обобщенное плоское электроупругое состояние пьезоэлектрической пластины [Текст] / В.С. Левада, Т.И. Левицкая, И.С. Пожуева, В.К. Хижняк // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2017. – № 1. – С. 252-261.
 • Левицька, Т.І. Дослідження навантажених оболонок обертання, підкріплених шпангоутами різної форми / Т.І. Левицька, І.С. Пожуєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2016. – № 1. – С. 97-104.
 • Пожуєва,  І.С. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів [Текст] / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник ЗНУ. Економічні науки. –  2014. – №2 (22) – С. 107-115. EIR ZNTU
 • Пожуєва И.С., Левіцька Т.І. «Статистичний аналіз міграційних процесів у Запорізькій області», Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – Запоріжжя. – 2010. – № 1(5). – С. 172-178.
 • Пожуева И.С., Субботин С.А., Олейник  А.А. «Эволюционная оптимизация многомерных функцій», Науковий журнал «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні». –Запоріжжя. – 2006. – № 1. – С. 70-73.

Всього наукових праць: 27.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях: 

 • Левицька, Т.І. Розв'язання задачі термопружності з квадратичним розподілом температур для оболонок обертання [Електронний ресурс] / Т.І. Левицька, І.С.Пожуєва // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-17 квітня 2020 р. / Редкол. : В.В. Наумик (відпов. ред.) – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 122- 123.
 • Пожуєва, І.С. Порівняльний аналіз динаміки складних оболонкових конструкцій [Електронний ресурс] / І.С. Пожуєва, Т.І. Левицька // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.)  – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 145-146.
 • Пожуєва, І.С. Модифікація еволюційного методу багатомірної оптимізації [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя:ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 349-351.
 • Пожуєва, І.С. Застосування нечітких операцій в задачах моделювання экономічних процесів / І.С. Пожуєва // Тиждень науки: внутрівузівська наук.-практ. конф. ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р., в 4 томах, т.1: Запоріжжя, 2015. – С. 396.
 • Пожуєва, І.С. Напружено-деформований стан (НДС) оболонок обертання, замкнених на вершині [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців,молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 2 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 93-94.
 • Пожуєва, І.С. Знаходження термопружного стану складених оболонкових конструкцій [Текст] / І.С. Пожуєва // Тиждень науки-2013: тези доповідей щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 15-19 квітня 2013 р., Запоріжжя /ЗНТУ. – Запоріжжя, 2013. – 1 с.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1999

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063  
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61)769-82-66
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua