Ви є тут

Головна

Повідомлення про помилку

User warning: The following module is missing from the file system: softtech. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1181 of /usr/local/www/apache24/sites/zp.edu.ua/includes/bootstrap.inc).

Прізвище: Коротунова

Ім'я: Олена

По батькові: Володимирівна

Посада: доцент кафедри прикладної математики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-0883-5550

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):

Обліковий запис науковця (Scopus): 57966219000

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=2-9So64AAAAJ&hl=ru&citsig=A...

Освіта: вища

Запорізький державний університет; спеціальність за дипломом – Математика і фізика; шифр спеціальності  2104.

Дисертація:

Кандидатська дисертація зі спеціальності – Механіка деформівного твердого тіла, шифр спеціальності  01.02.04. Тема кандидатської дисертації:  «Динаміка конструкцій при складній взаємодії їх елементів», рік захисту дисертації 2004, захищено дисертацію у Запорізькому національному технічному університеті.

 

Наукові інтереси:

 • Комп’ютерне моделювання нестаціонарної взаємодії елементів конструкцій;
 • Динамічні процеси в пружних кусково-однорідних тілах;
 • Оцінка інноваційної діяльності промислових підприємств;
 • Кластерний підхід до управління регіональним економічним розвитком.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G. Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman and O. Shcherbyna // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. – V.2346, №1 – p.012006 (7 pages) https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2346/1/012006
 • Shytikova, L.V. Working time management as a method of improving the efficiency of service workers / L.V. Shytikova, S.V. Voitenko, O.V. Korotunova // Управління змінами та інновації : Науково-практичний журнал. – № 1. – Запоріжжя, 2021. – с. 81-84.
 • Тесленок І.М. Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на функціонування машинобудівного підприємства / І.М. Тесленок, О.В. Коротунова, Ю.В. Косенко // Економіка та держава: Науково-практичний журнал. – № 1. – Київ, 2019. – с. 78-82.
 • Коротунов, С.Ю. Застосування прогнозного керування до обертання змінної апертури сонячного реактора [Текст] / С.Ю. Коротунов, О.В. Коротунова, О.Е. Нарівський // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2017. – Том 27. – № 5. – С. 103-108. EIR ZNTU
 • Проблеми пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства (с. 158-166)  / Т.О. Олійник, О.В. Коротунова, О.М. Вечерко // Проблематика та сучасні тенденції впливу податкової реформи на зміни фінансово-кредитних відносин: монографія / за ред. С.В. Шарової; М-во освіти і науки України; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя: Статус, 2017. – 212 с.: табл.
 • Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Вісник ЗНУ. Фізико-математичні науки. – 2016. – №1. – С. 165-173. EIR ZNTU
 • Нечипоренко, Н.О. Про побудову кривої зносу для машин і устаткування [Текст] / Н.О. Нечипоренко, О.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2016. – № 2. – С. 102-106. EIR ZNTU
 • Пуліна, Т.В.  Аналіз інноваційної актівності машинобудівного комплексу Запорізького регіону [Текст] / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, К.В. Атаманюк // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 114. – Дніпро : ПДАБА, 2016. – С. 127-139. EIR ZNTU
 • Пожуєва, І.С. Социодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів [Текст] / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник ЗНУ. Економічні науки. –  2014. – №2 (22) – С. 107-115. EIR ZNTU
 • Коротунова О.В. Обґрунтування напрямків забезпечення конкурентоспроможності підприємства металургійної промисловості / О.В. Коротунова, Т.В. Пуліна, С.О. Ляховець // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – 2014. – № 3 (78). – С.75-80. EIR ZNTU
 • Пуліна, Т.В. Обґрунтування вибору стратегій розвитку металургійного підприємства [Текст] / Т.В. Пуліна, О.В. Коротунова, Г.С. Клімуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 9. Частина 1. – 2014. – С. 152-159. EIR ZNTU
 • Коротунова, О.В. Нестаціонарне навантаження циліндричної конструкції зі східчастим поперечним перерізом [Текст] / О.В. Коротунова, М.О. Щолокова // Вісник авіадвигунобудування. – 2010. – № 1. – С. 39-43.
 • Коротунова, Е.В. Контактное взаимодействие составной полуполосы при нестационарных нагрузках [Текст] / Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский, И.С. Пожуева //  Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ. –  2003. –  випуск 7. – С. 81-88.

Всього наукових праць:  50

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Korotunova, O. Multilayer Structures under Non-Stationary Loading: Prediction of Damages and Further Operation Possibility [Текст] / O. Korotunova, Yu. Mastynovsky, G.Shyshkanova, O. Mizerna, N. Nechyporenko, T. Zaytseva, O. Frydman, O. Shcherbyna // The 11th International Conference on Engineering Mathematics and Physics, July 7-9, 2022.: conf. program-abstracts. – Saint-Etienne, France, 2022. – P. 26-27.
 • Korotunova, O.V. Algorithm of the numerical solution of dynamic problems of the theory of elasticity by the method of spatial characteristics [Текст]  / O.V. Korotunova, N.O. Nechiporenko  // Материали за XV международна научна практична конференция БЪДЕЩИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ - 2019, 15-22 февруари, 2019. – София, "Бял ГРАД-БГ ОДД", 2019. – V.7. – P. 91-93.
 • Нечипоренко, Н.А. О равномерном восстановлении логистических зависимостей [Текст] / Н.А. Нечипоренко, Е.В. Коротунова // Conduct of modern science: ХІІ междунар. науч.-практ. конф., 30 ноября -7 декабря 2016 г.: материалы конф. – Шеффилд, Великобритания : Science and education ltd., 2016. – V.18. – P. 51-52.
 • Коротунова, Е.В. Алгоритм равномерного восстановления функций, имеющих не более двух точек перегиба [Текст] / Е.В. Коротунова, Н.А. Нечипоренко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-22 квітня 2016 р.: тези доп. у 5-ти т. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – Т.1. – С. 341-342.
 • Коротунова, О.В. Оцінка інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств  [Текст] / О.В. Коротунова, Л.О. Кримська, Т.В. Пуліна // Матеріали доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції: «Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» 6-9 квітня 2011 р. Харків : ХПІ, 2011. – С.6-9..
 • Щелокова, М.А. Фрактальный подход к решению задачи о луночном вырезе [Текст] / М.А. Щелокова, Е.В. Коротунова, Ю.В. Мастиновский // Машиностроение и техносфера ХХІ века. Сборник трудов ХІІ международной научно-технической конференции. – Донецк –  2005 – Том 4. – С. 114-119.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1997

Мови спілкування: українська, російська

Контакти:

адреса: вул.. Жуковського 64
аудиторія (кабінет): 354
тел.: +380(61) 7698266
e-mail: kafedra_pm@zntu.edu.ua