Ви є тут

Головна

Прізвище: Волчок

Ім'я: Іван

По батькові: Петрович

Посада: професор кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій

Участь у роботі рад і державних структур: член вченої ради ЗНТУ

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1580-0556

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): AAF-2649-2019

Обліковий запис науковця (Scopus): 57199322861

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=kW1HwRQAAAAJ

Освіта: вища

Білоруський політехнічний інститут, рік закінчення – 1962, спеціальність за дипломом – 0504 "Машини і технологія ливарного виробництва", кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація:

"Удосконалення виробництва сталі для відливків в печах з кислою футеровкою", рік захисту – 1966; Горківський політехнічний інститут;

 • Докторська дисертація:

"Неметалеві включення та руйнування литої сталі", рік захисту – 1979; Московський інститут сталі і сплавів.

Наукові інтереси:

Вивчення механізмів руйнування конструкційних матеріалів та створення сплавів для роботи в умовах значних механічних та термоциклічних навантажень, низьких і високих температур, абразивного зношування та хімічно активних середовищ.

Дисципліни, які викладає:

 • Вступ у спеціальність
 • Основи виробництва порошкових та композиційних матеріалів
 • Технологія конструкційних матеріалів
 • Технологія конструкційних наноструктурних матеріалів та покрить
 • Фундаментальні основи нанотехнологій
 • Функціональні наноструктурні матеріали та покриття

Основні наукові роботи (публікації):

1. Солнцев Ю.П., Бєліков С.Б., Волчок І.П., Шейко С.П. Спеціальні конструкційні матеріали: Підручник для ВНЗ. – Запоріжжя: Валпіс-Поліграф. – 2010. – 536с.
2. Бєліков, С.Б. Композиційні матеріали в авіабудуванні. (огляд) / С.Б. Бєліков, І.П.Волчок, О.А. Мітяєв, В.М. Плескач, В.О. Савченко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. [Текст]: наук. журн. / Засновник Запорізький нац. техн. ун-т. Запоріжжя: ЗНТУ - Двоміс.-ISSN1607-6885.- 2017. - №2 – С.32-40.
3. Бєліков, С.Б. Керамічні композиційні матеріали в авіа- і автомобілебудуванні [Текст] / С.Б. Бєліков, І.П. Волчок О.А.Мітяєв // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування: зб. наук. праць / Придніпр. держ. академія будівництва і архітектури. - Дніпро, 2018. ISSN 2415-7031. - Вып.104 – С.59-65.
 
Мови викладання дисциплін: українська, англійська

Відзнаки та нагороди:

 • Орден "Знак почета" – 1986 р.;
 • Заслужений діяч науки і техніки України – 1992 р.;
 • Відмінник вищої освіти України – 1998 р.;
 • Орден "За заслуги" III ступеня – 2000 р.;
 • Премія ім. Г.В. Карпенка Президії НАН України – 2004 р.;
 • Почесна грамота Верховної Ради України – 2010 р.;
 • Пам'ятна медаль "300 лет М.В. Ломоносову" – 2012 р.
 • Грамоти Запорізької обласної державної адміністрації – 2013 та 2015 р.
 • Знак "Ушинський К.Д." Національної академії педагогічних наук України – 2015 р.

Рік початку діяльності в університеті:

З 1962 року був аспірантом, з 1965 – працював науковцем; з 1979 – викладачем; з 1980 – завідувач кафедри.

Додаткові відомості:

 • Керує аспірантурою і докторантурою, підготував 40 кандидатів і 4 доктори наук;
 • Академік Академії наук вищої школи України та Міжнародної академії холоду;
 • Під керівництвом Волчка І.П. більше 30 років плідно працює Опорна кафедра технології металів і металознавства Придніпровського регіону.
 • Є автором 22 навчальних посібників, 4 монографій, 120 авторських свідоцтв і патентів, більш як 500 наукових статей
 • Експерт з атестації студентських робіт Конкурсу програми "Завтра.UA"

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, 3 корпус

аудиторія: (кабінет): 17а

тел.: (061)764-13-51; (061)769-83-91

e-mail: volchok@zntu.edu.ua