Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Дядя

Ім'я: Сергій

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент

Вчений ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-7457-7772

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=tWFDgqsAAAAJ

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут, рік закінчення – 1982, спеціальність за дипломом - «Технологія машинобудування та металорізальні верстати», кваліфікація за дипломом - «Інженер-механік».

 

Дисертації:

Кандидатська дисертація:

«Дослідження причин виникнення геометричних похибок та управління точністю токарно-револьверних автоматів при проектуванні», рік захисту – 1997

Наукові інтереси: Управління точністю обробки на металорізальних верстатах 

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматизація виробничих процесів;
 • Технологія обробки типових детатей та СМ
 • Управління проєктами
 • Технологія електрохімічних та електрофізичних методів обробки

Основні наукові роботи:

 1. Дядя, С.И. Исследование формирования обработанной поверхности тонкостенного элемента детали при концевом цилиндрическом фрезеровании с автоколебаниями [Текст] /С.И. Дядя. //Сучасні технології в машинобудуванні: зб.наук. праць.–Харків: НТУ «ХПІ», 2017.- Вип.12. - С.5-18.

  2. Дядя, С.И. Исследование механизма возбуждения автоколебаний при концевом фрезеровании тонкостенного элемента детали [Текст] / С.И. Дядя.//Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении. 2017.№1.-С.92-100

  3. Автоколебания при фрезеровании тонкостенных элементов деталей : монография / Внуков Ю. Н. (ред.), Дядя С. И., Козлова Е. Б [та ін.]. - Запорожье : ЗНТУ, 2017. - 208 с. - ISBN 978-617-529-168-9.

  4. Влияние подачи на формирование профиля обработанной поверхности при фрезеровании в условиях автоколебаний / Дядя С.И., Козлова Е.Б. [та ін.] // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2018. Том 22, №6. С. 10-19.

  5. Дядя С.І. Дослідження зв’язку властивостей оброблюваних матеріалів з  характеристиками коливального руху при фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Міжнародна мультидисциплінарна конференція «Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland» (м. Stalowa Wola, Republic of Poland , 20–21 липня 2018 р.

  6. Формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании в условиях автоколебаний / Мозговой В.Ф., Дядя С.И. [та ін.]. // Вісник двигунобудування. 2018. №1. С. 92-101.

  7. Дядя С.І. Самоорганізація руху тонкостінної деталі та якість обробленої поверхні при кінцевому циліндричному фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Зубарєв А.Є. // Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції: «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем» (м. Чернигів, 14–16 травня 2019 р.). 2019. т. 1, С. 86.

  8. Влияние периода автоколебаний на формирование профиля обработанной поверхности при концевом цилиндрическом фрезеровании / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Резание и инструменты в технологических системах : междунар. науч.-техн. сб. Харьков : НТУ «ХПИ». 2019. Вып. 91. С. 24-36.

  9. Дядя С.І. Дослідження зв’язку властивостей оброблюваних матеріалів з характеристиками коливального руху при фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. // Міжнародна науково-практична конференція «ТЕХНІЧНІ НАУКИ: ІСТОРІЯ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ, ДОСВІД ЄС» (м. Влоцлавек , 27–28 вересня 2019 р.). 2019. С. 119-123

  10. Features of Peripheral End milling: Formation of Machined Surface Profile / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Advances in Engineering Research. 2019. 188. Р. 184-188.

  11. Вплив частоти обертання шпинделя на ефективність кінцевого фрезерування тонкостінних деталей в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // ІX Міжнародна науково-практична конференція «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У МАШИНОБУДУВАННІ» (3 - 7 лютого 2020 року, м. Львів). 2020. С. 78-82

  12. Дядя С.І. Вплив жорсткості деталі на визначення швидкісної зони коливань при кінцевому фрезеруванні / Дядя С.І., Козлова О.Б, Філь Н. // Матеріали X міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернигів, 29–30 квітня 2020 р.). 2020. т. 1, С. 81-83.

  13. Дядя С.І. Влияние направления и величины подачи на демпфирующие свойства процесса фрезерования концевыми фрезами / Дядя С.І., Козлова О.Б. // International Scientific Conference «Science, Engineering and Technology: Global Trends, Problems and Solutions» Prague, Czech Republic, September 25-26. 2020. С. 102-105.

  14. The influence of flank lands of end mills on machined surface in milling in the context of chatter / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // International Conference Aviation Engineering and Transportation (AviaEnT 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Т1061, 2021, С. 1-7.

  15. SIMULATION OF THE MACHINED SURFACE AFTER END MILLING WITH SELF-OSCILLATIONS / Дядя С.І., Козлова О.Б. [та ін.]. // Cutting & Tools in Technological System. 2021. Edition 94. С. 19–27

  16. Дядя С.І. Забезпечення якості обробки при кінцевому фрезеруванні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Коршунова Н.В. // Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ТА СИСТЕМ» (м. Чернигів, 26–27 травня 2021 р.). 2021. т. 1, С. 89-91.

  17. INFLUENCE OF THE CUT AXIAL DEPTH ON SURFACE ROUGHNESS AT HIGH-SPEED MILLING OF THIN-WALLED WORKPIECES / Гермашев А.І., Логомінов В.О. [та ін.]. // Наука и техника. 2021. №. 2. С. 127-131.

  18. Дядя С.І. Дослідження утворення профілю обробленої поверхні при кінцевому фрезеруванні інструментом з великим вильотом / Дядя С.І., Козлова О.Б., Кушнір Є.В. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2021. №2. С. 42-50.

   

  Патенти

   

  1. Пат. UA 122231 Україна, МПК(2006) И23С 5/00 Фреза з регульованими параметрами / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С.; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201707599 ; заявл. 18.07.2017 ; опубл. 26.12.2017, Бюл. № 24.

  2.  Пат. UA 124787 Україна, МПК (2006) G01H 11/00; G01H 1/00 Спосіб визначення параметрів коливань при обробці тонкостінних коливань при обробці тонкостінних елементів деталей кінцевими фрезами / Дядя С.І., Козлова О.Б., Колодяжний В. А.; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201710349 ; заявл. 27.10.2017 , опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8.

  3.  Пат. UA 128485 Україна, (51) МПК (2006)G01B 5/00, B23C 9/00 Спосіб контролю стану поверхні / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201801134 ; заявл. 06.020.2018  , опубл. 25.09.2018, Бюл. № 18.

  4. Пат. UA 140591 Україна, МПК(2006) G01В 5/00; В23С 9/00, Спосіб контролю стану поверхні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Штанкевич В.С. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201906916 ; заявл. 20.06.2019   , 10.03.2020, Бюл. № 5.

  5. Пат. UA 141811 Україна, МПК(2006) G01В 5/00; G01В 5/28, (2006.01), B23C 9/00, Спосіб контролю стану поверхні при попутному фрезеруванні в умовах автоколивань / Дядя С.І., Козлова О.Б., Кудря І. О. ; заявник та власник патенту ЗНТУ. - u201910673 ; заявл. 28.10.2019 , 27.04.2020, Бюл. № 8.

Відзнаки та нагороди:

 

Рік початку діяльності в університеті: 1984.

Основні мови спілкування: російська, українська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 345а
тел.: 764-24-29
e-mail: [djadja@zntu.edu.ua]
URL: []