Ви є тут

Головна

Прізвище: Волкова

Ім'я: Ольга

По батькові: Григорівна

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-0737-7567

Дисципліни, які викладає:

 • Теоретичні основи електротехніки
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Основи теорії кіл 
 • Електротехніка
 • Електричні апарати

Наукові інтереси:

 • підвищення надійності роботи комутаційних пристроїв великої потужності.

Вибрані публікації:

 1. Волкова О.Г. Требования к контактным материалам коммутационных устройств // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2015. – № 13(1122). – С. 32−35.
 2. Волкова О.Г. Підвищення роботоздатності розривних контактів комутуючих пристроїв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця: ВНТУ, – 2015. – № 5 – С. 81−89.
 3. Волкова О.Г. Исследование механического взаимодействия поверхностей сильноточных электрических контактов // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КрНУ, 2015. – Вип. 3(92) – С. 20−24.
 4. Волкова О.Г. Методика определения температуры поверхности сильноточных разрывных контактов в процессе коммутации // Електротехніка і Електромеханіка.– Запоріжжя: ЗНТУ, – 2015. – № 1 – С. 17−20.
 5. Волкова О.Г. Метод зменшення перехідного опору розривних контактів комутаційних пристроїв // Вісник Криворізького національного технічного університету. – Кривій Ріг: КНУ, 2015. – Вип. 39 – С. 78−81.
 6. Volkova O. Methods of energy release reduction on arcing contacts surfaces / O. Volkova // 28th International conference on electrical contacts, 6th-9th June 2016. – Edinburgh, UK, 2016. – pp. 197-201
 7. Zhorniak, L. K.Adaptable model of OLTC regulating transformer in MATLab softwarr / L. Zhorniak., O. Volkova, К. Shapka // Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control. CRC Press. − Balkema Leiden, The Netherlands, 2017. − pp. 279-283.

Всього наукових праць: 25 публікацій, з них 20 наукових (у тому числі 13 публікацій у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку), 1 патент на корисну модель та 5 навчально-методичних праць. 

Участь у конференціях:
 • міжнародний симпозіум «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика. SIEMA» − м. Харків, 2008 − 2017 рр.;
 • Міжнародній науково-технічної конференції «Електричні контакти та електроди» - м. Київ, 2011 р.;
 • міжнародна науково-технічна конференція «Нові сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів» − м. Запоріжжя, 2014 р.;
 • щорічна науково-технічна конференція «Тиждень науки» − м. Запоріжжя, 2009-2012, 2014, 2017 рр.;
 • міжнародна науково-технічна конференція «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» − м. Запоріжжя, 2015 р.
 • 28th International conference on electrical contacts – Edinburgh, UK, 2016. 

Участь у міжнародних проектах:

 • Підвищення кваліфікації у літній школі Британської Ради за програмою ATE (Academic Teaching Excellence) – м. Київ, з 8 по 12 липня 2017 року.
 

Освіта: вища

 • Диплом інженера: ЗНТУ, електротехнічний факультет, рік закінчення – 2005, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.05070201 «Електричні машини та апарати», кваліфікація за дипломом – «інженер-електромеханік».
 • Сертифікат технічного перекладача з англійської мови: ЗНТУ, електротехнічний факультет, рік закінчення - 2005 р.
 • Складено  тест на володіння англійською мовою APTIS на рівні B2 від British Council - 2016 р.

Дисертації:

 • кандидатська дисертація "Удосконалення контактного привода перемикача відгалужень обмоток трансформатора з метою зменшення зношування контактів", спеціальність - 05.09.01 "Електричні машини й апарати", НТУ "ХПІ", рік захисту - 2013.
 • з листопада 2017 року працює над докторською дисертацією.

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 237
тел.: +380(61)7698394
e-mail: volkova@zntu.edu.ua